مقاله بررسي اثر تزريق درون صفاقي عصاره الكلي دانه رازيانه (Foeniculum vulgare mill) برهورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش رت نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق درون صفاقي عصاره الكلي دانه رازيانه (Foeniculum vulgare mill) برهورمونهاي گنادوتروپين و تستوسترون در موش رت نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره الكلي
مقاله رازيانه
مقاله موش صحرايي رت
مقاله بيضه
مقاله تستوسترون
مقاله FSH ،LH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسيد سيده فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همواره افزايش جمعيت يكي از مشكلات اصلي جوامع به شمار مي رود و كنترل جمعيت با داروهاي شيميايي يكي از نگراني هاي بشر است. عوارض جانبي ناشي از مصرف  اين داروها، انسان را به سوي استفاده از داروهاي گياهي كشانده است. گياه رازيانه يكي از اين موارد مي باشد كه تحقيق حاضر به بررسي تاثير عصاره الكلي دانه آن بر تغييرات هورمونهاي گنادوتروپين پرداخته است.
در اين مطالعه، ازموش رت نر بالغ نژاد ويستار، ۳-۲ ماهه (با وزن تقريبي ۱۹۰±۱۰گرم) استفاده گرديده است. حيوانات به ۴ گروه تجربي و يك گروه كنترل تقسيم شدند. چهار گروه تجربي به مدت ۱۵ روز به ترتيب دوزهاي  280mg/kg،۱۴۰، ۷۰،۳۵  ميلي گرم به ازاي هركيلوگرم وزن) از عصاره الكلي دانه رازيانه دريافت كردند. در همين مدت گروه كنترل سرم فيزيولوژي را به صورت درون صفاقي(IP) دريافت كردند.
در طي آزمايش تعداد دو بار شامل روزهاي ۷ و ۱۵ از حيوانات جهت سنجش هورموني خونگيري به عمل آمد و ميزان  هورمون هاي تستوسترون،FSH ،LH  مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نتايج، ميزان هورمون تستوسترون،FSH ، LH گروههاي تيمار در هفته اول، نسبت به گروه كنترل در هفته اول اختلاف معني دار داشته و از دوز ۳۵ به۲۸۰mg/kg  روند كاهشي دارد. علاوه برآن، ميزان اين هورمون ها،در هفته دوم گروههاي تيمار نسبت به گروه كنترل در همان مدت تفاوت معني دار همراه باروندي كاهشي را نشان مي دهد.
كاهش چشمگير درميزان اسپرم ها، در نتيجه كم شدن وزن اپيديديم و ميزان هورمون ها نشانگر تاثير دانه گياه رازيانه در كاهش فعاليت هاي توليد مثلي جنسي نر است. ارزان بودن و داشتن طعم مناسب جز محاسن اين گياه مي باشد. شايان ذكر است به منظور تعيين دوزي كه در آن ايجاد اسپرم به طور كامل متوقف شود و بررسي عوارض جانبي آن، تحقيقات بيشتر ضرورت دارد
.