مقاله بررسي اثر تزريق زير ملتحمه اي و داخل زجاجيه اي داروي اوستين بر سلول هاي اندوتليوم قرنيه بر اساس يافته هاي اسپكولارميكروسكوپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۷۴ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تزريق زير ملتحمه اي و داخل زجاجيه اي داروي اوستين بر سلول هاي اندوتليوم قرنيه بر اساس يافته هاي اسپكولارميكروسكوپي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كتباب اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان طهراني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مصلايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عبودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر تزريق زير ملتحمه اي و داخل زجاجيه اي داروي اوستين بر سلول هاي اندوتليوم قرنيه، بر اساس يافته هاي اسپكولار ميكروسكوپي.
روش پژوهش: اين مطالعه مداخله اي آينده نگر بر روي ۴۲ بيمار مبتلا به ناخنك و ۴۰ بيمار ديابتي مبتلا به نورگ زايي شبيكه يا ادم ماكولا صورت گرفت. اوستين به ميزان ۱٫۲۵ mg/ 0.1cc، از ناحيه ۴ ميلي متري پشت ليمبوس به داخل زجاجيه تزريق شد. در بيماران مبتلا به ناخنك نيز ميزان ۲٫۵mg/ 0.2cc اوستين زير ملتحمه نزديك ليمبوس تزريق گرديد. كليه بيماران قبل و در ماه هاي اول و سوم بعد از تزريق توسط اسپكولار ميكروسكوپ، مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: در تزريق داخل زجاجيه اي و زير ملتحمه اي اوستين، تعداد سلول هاي قرنيه پس از يك ماه تغييري نكرد اما پس از سه ماه از تعداد اين سلول ها مختصري كاسته شد كه از نظر آماري معني دار نبود (ميزان P به ترتيب ۰٫۷۵۲ و (۰٫۲۹٫
نتيجه گيري: تزريق اوستين به صورت داخل زجاجيه اي و زير ملتحمه اي تا مدت سه ماه پس از تزريق اثر سويي بر سلول هاي اندوتليوم قرنيه ندارد.