مقاله بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در حوضه دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در حوضه دز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله ذوب برف
مقاله مدل SRM
مقاله مدل ECHAM4
مقاله حوضه دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زاده خرازي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: چله مال دزفول نژاد مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات تغيير اقليم بر الگوي ذوب برف و به دنبال آن تغيير در توزيع زماني جريان، در مديريت منابع آب رودخانه هاي با رژيم برفي بسيار حايز اهميت است. در اين بررسي با استفاده از مدل ذوب برف SRM و همچنين مدل جهاني تغيير اقليم ECHAM4 با فرض دو سناريوي تغيير اقليم و B، پيش بيني توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف براي نيم قرن آينده شامل دو دوره ۲۵ ساله از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ در حوضه دز انجام گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه زمان حداكثر جريان از بهار به زمستان انتقال خواهد يافت. پيش بيني مي شود كه در اين حوضه دبي زمستان با افزايش، دبي بهار با كاهش و دبي تابستان با كاهش نسبي روبرو گردد. دبي پاييز نيز بدون تغييرات قابل ملاحظه جريان خواهد يافت.