مقاله بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در حوزه كارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در حوزه كارون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير اقليم
مقاله ذوب برف
مقاله حوزه کارون
مقاله مدل SRM
مقاله مدل ECHAM4 و رود کارون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زاده خرازي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفيان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پرهمت جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات تغيير اقليم بر الگوي ذوب برف و در پي آن تغيير در توزيع زماني جريان، در مديريت منابع آب رودخانه هاي با رژيم برفي بسيار داراي اهميت است. در اين بررسي با استفاده از مدل ذوب برف SRM و همچنين مدل جهاني تغيير اقليم ECHAM4 با فرض دو سناريوي تغيير اقليمA  وB ، پيش بيني توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف براي نيم قرن آينده شامل دو دوره ۲۵ ساله از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ در حوزه كارون انجام گرفت. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه زمان بيشينه جريان از بهار به زمستان انتقال خواهد يافت. پيش بيني مي شود كه در اين حوزه دبي زمستان با افزايش حدود ۱۰ درصدي، دبي بهار با كاهش و دبي تابستان با كاهش نسبي رو به رو شود. دبي پاييز نيز بدون تغييرات قابل ملاحظه جريان خواهد يافت.