مقاله بررسي اثر تقويت كننده ها بر بار كمانش پوسته استوانه اي كامپوزيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تقويت كننده ها بر بار كمانش پوسته استوانه اي كامپوزيتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسته كامپوزيتي
مقاله تقويت كننده
مقاله بار كمانش
مقاله تئوري برشي مرتبه اول
مقاله بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي توت شامي برومند
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از ارايه اين مقاله، بررسي اثر پارامترهاي مختلف تقويت كننده هاي رينگ و استرينگر بر روي بار كمانش پوسته استوانه اي كامپوزيتي مي باشد. ماده كامپوزيت مورد استفاده ليمنيت و روش به دست آوردن معادلات پوسته، روش انرژي و اصل مينيمم انرژي پتانسيل مي باشد. همچنين معادلات پوسته بر مبناي تئوري تغيير شكل برشي مرتبه اول پوسته ها نوشته شده اند و شرايط مرزي پوسته به صورت دو سر ساده فرض شده اند. تقويت كننده هاي رينگ و استرينگر به صورت المان هاي مجزا از پوسته مدل شده و سپس اثر ترم هاي مختلف با استفاده از معادلات پيوستگي بين پوسته و تقويت كننده ها به هم مربوط شده اند. اثر پارامترهاي مختلفي از جمله تعداد تقويت كننده هاي رينگ و استرينگر، پارامترهاي هندسي تقويت كننده ها و نحوه چيدمان آنها مورد بررسي قرار گرفته است و نمودارهاي مربوطه ترسيم شده اند. همچنين براي در نظر گرفتن همزمان پارامترهاي موثر بر بار كمانش، هر كدام از پارامترها به عنوان يك متغير طراحي در نظر گرفته شده اند و بهينه سازي با فرض ثابت بودن وزن در دو حالت پوسته بدون تقويت كننده و پوسته تقويت شده، با روش الگوريتم ژنتيك انجام گرفته است. در پايان نتايج حاصل شده ارايه گرديده است.