مقاله بررسي اثر تنظيم کننده هاي مختلف رشد بر استقرار ريزنمونه هاي گياه دارويي صبرزرد (.Aloe barbadensis Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تنظيم کننده هاي مختلف رشد بر استقرار ريزنمونه هاي گياه دارويي صبرزرد (.Aloe barbadensis Mill)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوئه ورا
مقاله کشت درون شيشه اي
مقاله باززايي
مقاله نوک شاخساره
مقاله BA ،IAA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر اميربهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي حاجي آباد مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه دارويي صبرزرد با نام علمي Aloe barbadensis Mill. يکي از گياهان دارويي مهم متعلق به تيره Liliaceae به شمار مي رودکه امروزه در سطح وسيع از طريق کشت درون شيشه اي تکثير مي گردد. با توجه به اهميت مرحله استقرار در کشت درون شيشهاي، اين تحقيق نيز به منظور تعيين بهترين محيط کشت جهت استقرار ريزنمونه هاي گياه دارويي آلوئه ورا صورت گرفت. ابتدا ميزان باززايي دو نوع ريزنمونه جوانه هاي جانبي و جوانه هاي انتهايي بر روي ۸ محيط کشت مختلف بررسي شد و جوانه انتهايي به عنوان بهترين نوع ريزنمونه انتخاب شد. سپس به منظور تعيين مناسب ترين محيط كشت آزمايشي به صورت فاكتوريل با دو عامل اکسين در چهار سطح (۱ ميلي گرم در ليتر IAA، ۰٫۵ ميلي گرم در ليترIAA ، ۱ ميلي گرم در ليترIBA ، ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر (IBA و سيتوکينين در دو سطح BA) و کينتين هر کدام به ميزان ۱ ميلي گرم در ليتر) در قالب طرح پايه كاملا تصادفي در ۳ تكرار انجام شد. بعد از گذشت ۳۵ روز بيشترين ميزان باززايي در محيط کشت داراي ۱ ميلي گرم در ليتر BA و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر IAA با توليد ۶ شاخساره ۲٫۳ سانتيمتري بدست آمد که اين نتايج نسبت به ساير مطالعات انجام شده، ميزان و سرعت پرآوري بالاتري را نشان مي دهد. از آنجايي که در مرحله استقرار کشت درون شيشهاي تعداد بيشتر ريزنمونه با اندازه کوچک مورد توجه است اين بررسي روشي مناسب را جهت استقرار ريزنمونه هاي آلوئه ورا پيشنهاد مي کند.