مقاله بررسي اثر توزيع اندازه ذرات و ميزان فاز اسپينل در خواص جرم هاي کم سيمان آلومينا اسپينلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر توزيع اندازه ذرات و ميزان فاز اسپينل در خواص جرم هاي کم سيمان آلومينا اسپينلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم آلومينا
مقاله اسپينل
مقاله جرم کم سيمان
مقاله ديرگدازهاي ريختني
مقاله پرکننده ها
مقاله توزيع اندازه ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي زيارت علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديرگدازهاي ريختني آلومينا، اسپينل به دليل مقاومت بهتر در برابر مذاب و سرباره ها به تدريج در حال جايگزيني به جاي آجرهاي ديرگداز در صنعت به ويژه براي ساخت فولاد مي باشند. اين جرم ها به طرق گوناگون از قبيل مخلوط کردن اگريگيت هاي آلوميناي تبولار با اسپينل غني از آلومينا، سيمان ديرگداز، مواد ريزدانه و دفلوکولانت ها تهيه مي شوند. در روش ديگر به جاي اسپينل سنتزي آماده از منيزيا استفاده مي شود که در نتيجه واکنش منيزيا با آلومينا در دماي بالا اسپينل تشکيل مي شود. ويژگي هايي نظير جريان يابي، استحکام خمشي سرد (CMOR)، استحکام فشاري سرد (CCS)، دانسيته، آناليز فازي نمونه ها به روش تفرق اشعه X (XRD) و بررسي ريزساختاري آنها توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) تحت مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسي اثر توزيع اندازه ذرات و ميزان فاز اسپينل بر خواص جرم آلومينا، اسپينل کم سيمان مي پردازد. هدف توليدکنندگان ديرگداز عمدتا تهيه محصولات با دانسيته بالا است. از نظر تئوري انتظار اين است که ذرات ديرگداز ريختني کاملا فشرده شوند تا دانسيته صد در صد حاصل شود. در اين صورت آب اضافه شده کمترين مقدار را خواهد داشت اگر چه دانسيته انباشتگي ۱۰۰% مخالف با سياليت است، لذا يک ساختار جامد با انباشتگي بهينه از نظر تئوري آب کمتري نسبت به انباشتگي کم براي نصب نياز دارد. در اين ميان براي رسيدن به دانسيته بهينه توزيع اندازه ذرات از اهميت برخوردار است. توزيع اندازه ذرات تعيين مي کند که آيا ديرگداز ريختني از نوع خود جاري است يا از نوع ويبره اي است. ابتدا با استفاده از مواد اوليه مناسب يک جرم نسوز کم سيمان با قابليت استفاده در سقف کوره هاي قوس الکتريک ساخته شده [۵- ۱] و اثر توزيع اندازه ذرات و ميزان اسپينل [۶ و ۷] بر خواص آن بررسي شد.