مقاله بررسي اثر تيمارهاي سولفوريک اسيد، جيبرليک اسيد و دما بر جوانه زني بذر سيکاس (.Cycas revolute L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تيمارهاي سولفوريک اسيد، جيبرليک اسيد و دما بر جوانه زني بذر سيکاس (.Cycas revolute L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر سيکاس
مقاله جيبرليک اسيد
مقاله جوانه زني
مقاله سولفوريک اسيد
مقاله دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيکاس گياهي با قدمت طولاني بوده و با داشتن برگ هاي شانه اي زيبا، امروزه از گياهان زينتي پر طرفدار در علم باغباني و طراحي محيط به شمار مي رود، از آن جا که تنها شيوه تکثير تجاري اين گياه از طريق بذر بوده و بذرهاي آن به دليل داشتن چندين ساز وکار خفتگي نظير پوسته سخت و مواد بازدارنده، جوانه زني کند و نا منظمي دارند. بنابراين تعيين ترکيب تيماري مناسب جهت تسريع دوره پس رسي و يا کاهش مدت زمان جوانه زني از اهميت ويژه اي برخوردار است. لذا به اين منظور آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي طي سال هاي ۸۴-۸۳ انجام گرفت. بذرهاي تازه برداشت شده سيکاس از رامسر تهيه و بعد از تست شناورسازي و اطمينان از قوه ناميه آن ها در معرض دو تيمار دمايي ۵ و ۲۲ درجه سانتي گراد به مدت ۲۴ هفته قرار گرفتند. بعد از اتمام تيمارهاي دما، بذرها تحت تيمارهاي جيبرليک اسيد ۲۰۰ و ۱۰۰ ميلي گرم در ليتردر مدت زمان ۰،۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت به همراه تيمار اسيد سولفوريک ۱۵ مولار با مدت زمان ۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ دقيقه قرار گرفتند. بعد از اعمال تيمارها، بذرها در عمق ۱٫۵ سانتي متري از ماسه شسته شده کشت شدند و در دماي ۲۸٫۲۰ درجه سانتي گراد (شب / روز) در زير مه افشان قرار داده شدند و ميزان قوه ناميه بذرها و جوانه زني آن ها از روز دوم تا روز نودم ثبت شد. نتايج نشان داد که۹۲ درصد از بذرهايي که در دماي ۵ درجه سانتي گراد نگهداري شده بودند قوه ناميه خود را حفظ نمودند، در صورتي كه بذرهاي تحت دماي ۲۲ درجه سانتي گراد تنها ۴۲ درصد زيوايي داشتند. تيمارجيبرليک اسيد و سولفوريک اسيد تاثير قابل توجهي بر جوانه زني بذرها نشان دادند، به طوري كه با افزايش غلظت اين دو ماده و مدت زمان تيمار، ميزان جوانه زني و سرعت جوانه زني افزايش يافت و بالاترين ميزان جوانه زني را تيمار جيبرليک اسيد با ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر و مدت ۴۸ ساعت نشان داد و در تيمار سولفوريک اسيد بالاترين درصد جوانه زني در مدت زمان ۳۰ دقيقه مشاهده شد. درکل بالاترين درصد جوانه زني، در بذور انبار شده در دماي ۵ درجه سانتي گراد که در معرض تيمار جيبرليک اسيد ۲۰۰ ميلي گرم در ليتر به مدت ۴۸ و تيمار سولفوريک اسيد به مدت ۳۰ دقيقه قرار گرفته بودند، مشاهده شد.