مقاله بررسي اثر تيمارهاي مختلف تنش غرقابي بر برخي از پارامترهاي مورفولوژيکي فلفل (.Capsicum annuum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تيمارهاي مختلف تنش غرقابي بر برخي از پارامترهاي مورفولوژيکي فلفل (.Capsicum annuum L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله غرقابي
مقاله مورفولوژي
مقاله فلفل (.Capsicum annuum L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك احمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگيان كاشاني ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش غرقابي بر محصول هاي کشاورزي و گياهان وحشي اثرهاي مهمي را به جاي مي گذارد. غرقاب شدن خاک زماني رخ مي دهد، که خاک با آبياري بيش از حد، بارندگي زياد و يا زهکشي ضعيف روبه رو شده باشد. بيش ترين اثر زيان آور غرقابي، کاهش اکسيژن موجود در خاک است، زيرا ريشه ها نسبت به اين شرايط حساسيت بيش تري از خود نشان داده و اين امر به شدت روابط تغذيه اي خاک را تحت تاثير قرار مي دهد. بذرهاي (مرکز توليد و تکثير بذر و نهال کرمان) گياه فلفل براي کشت در گلدان هايي با قطر ۱۵ سانتي متر در سه گروه چهار تايي به مدت ۳، ۵ و ۷ روز در ظروفي پر از آب کشت شدند.
اپي ناستي برگ و تشکيل ريشه هاي نابجا از جمله تغييرهاي مورفولوژيکي بود که در گياه فلفل مشاهده شد و اين امر شايد به دليل افزايش توليد اتيلن است. يکي از راه هاي مقابله گياهان در برابر تنش غرقابي، تشکيل ريشه هاي نابجا و آئرانشيم در ريشه و ساقه مي باشد که در اين رابطه مقايسه نمونه هاي ميکروسکوپي نشان داد که در ساقه نمونه هاي تحت تيمار ۵ و ۷ روزه غرقابي، آئرانشيم تشکيل شده است.