مقاله بررسي اثر جيبرلين و زمان برداشت بذر، بر جوانه زني چهار گونه متعلق به علف هرز .Amaranthus L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر جيبرلين و زمان برداشت بذر، بر جوانه زني چهار گونه متعلق به علف هرز .Amaranthus L
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد جيبرليك
مقاله جوانه زني
مقاله زمان برداشت بذر
مقاله Amaranthus ،A. albus ،A. hybridus ،A. retroflexus ،A. viridis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الازمني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونهL.  A. viridis، A. albus L.،L. A. hybridus  وL. A. retroflexus  از جمله علفهاي هرز پهن برگي هستند که به طور وسيع در مزارع مختلف، به ويژه محصولات تابستانه مثل پنبه، سويا و ذرت و صيفي جاتي مانند خربزه، هندوانه و گوجه فرنگي و همچنين باغها، حاشيه حصارها و زمين هاي باير رشد مي كنند. اين آزمايش با استفاده از بذرهاي برداشت شده تابستان (مردادماه) و پاييز (آبان ماه) گونه هاي مذكور، در دماي ۱±۲۵ درجه سانتي گراد با ۲۴ ساعت تاريكي تحت تيمار آب مقطر و جيبرلين ۱۰۰۰ ppm انجام گرفته است. كمترين جوانه زني، در بذرهاي تابستان گونه A. viridis با آب مقطر و بيشترين آن نيز در همين گونه، با تيمار جيبرلين صورت گرفته است. در بذرهاي پاييز، كمترين جوانه زني در بذر A. viridis و بيشترين آن، در بذر A. retroflexus با تيمار جيبرلين مشاهده شده است. بيشترين اثر تيمار بذر با جيبرلين۱۰۰۰ ppm ، در بذر تابستان گونه A. viridis با ۷٫۴۶ درصد و بذر پاييز با ۵٫۶۸ درصد افزايش مشاهده شده است. به طور كلي گونه A. viridis به تيمار جيبرلين و فاصله زمان برداشت بذر تا كاشت، بهترين پاسخ را داده است، اين در حالي است كه اين تيمارها در گونه A. albus تقريبا هيچ اثر مثبتي در افزايش جوانه زني، نداشته است.