مقاله بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي روي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي گروه D8
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله حقوق مالکيت معنوي
مقاله کشورهاي گروه D8

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق مالکيت معنوي نقش مهمي در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد. از اين رو، نهادهاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني و سازمان مالکيت معنوي جهاني در سال هاي اخير، توصيه هايي به اعضاي خود مبني بر تامين و تقويت اين عامل تعيين کننده کرده اند. همچنين، شکاف در نظام هاي مالکيت معنوي در بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به عنوان يکي از علل تفاوت در سطح جريان سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي و جريان بين المللي سرمايه هاي خصوصي به شمار مي آيد. اين پژوهش از طريق تحليل شاخصي داده هاي دوره زماني ۱۹۸۵ -۲۰۰۵، به بررسي و مقايسه نقش حقوق مالکيت معنوي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هاي گروه D8 مي-پردازد. پرسش اين است که آيا حمايت از حقوق مالکيت معنوي اثر مثبتي روي سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در کشور هاي گروه D8 دارد؟ نتايج بررسي نشان مي دهد، رابطه بين حقوق مالکيت معنوي وسرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي با توجه به ظرفيت هاي زير بنايي و سطح توسعه يافتگي کشورها در بين کشورهاي گروه D8متفاوت مي باشد.