مقاله بررسي اثر خاكپوشه پلاستيكي و سطوح مختلف آب آبياري بر عملكرد كمي و كيفي خربزه در آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر خاكپوشه پلاستيكي و سطوح مختلف آب آبياري بر عملكرد كمي و كيفي خربزه در آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاكپوشه پلاستيكي
مقاله آبياري قطره اي
مقاله سطحي
مقاله زيرسطحي
مقاله خربزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغاني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني سانيج حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدرقاين سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات خاكپوشه پلاستيكي و سطوح مختلف آب در دو روش آبياري بر كارآيي مصرف آب، عملكرد كمي و كيفي خربزه رقم قصري، آزمايشي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق (مشهد) طي دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا شد. طرح بصورت اسپيليت اسپيليت پلات در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد. فاكتور اصلي طرح شامل مقادير آب در سه سطح (A1=100، A2=80، A3=60 درصد مقدار آب مورد نياز) در پلات اصلي، روش آبياري در دو سطح (آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي) در پلات فرعي و خاكپوشه در دو سطح (پلاستيك تيره و خاك لخت) در پلات فرعي فرعي قرار داشت. تجزيه و تحليل نتايج نشان داد، در سال اول ميانگين عملكرد تيمار آبياري A2 نسبت A1 و A3 نسبت A2 به ترتيب ۱۰ و ۱۶ درصد و در سال دوم به ترتيب ۱۳ و ۳۲ درصد كاهش يافت. تعداد ميوه در تيمارهاي آبياري قطره اي سطحي، زيرسطحي، با و بدون خاكپوشه پلاستيكي تفاوت معني داري نداشتند و با كاهش مقدار آب، ميانگين كارآيي مصرف آب آبياري افزايش يافت. در مجموع تيمار آبياري زير سطحي با خاكپوشه پلاستيكي با ۸۰% سطح تامين آب آبياري، از نظر اقتصادي با نرخ بازده ۳۵۰ درصد، برتر از ساير تيمارها بود.