مقاله بررسي اثر داروي تركيبي زاج سياه و سفيد بر ضايعات ناشي از ليشمانيوز جلدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر داروي تركيبي زاج سياه و سفيد بر ضايعات ناشي از ليشمانيوز جلدي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز
مقاله سالک
مقاله زاج سفيد
مقاله کات کبود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي افرا
جناب آقای / سرکار خانم: ماسپي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ليشمانيوز بيماري انگلي مشترك بين انسان و حيوان با تنوع باليني گسترده مي باشد، كه تحقيقات زيادي درباره جنبه هاي مختلف آن توسط سازمان بهداشت جهاني انجام شده است. درمان ليشمانيوز انساني هنوز بر پايه استفاده از تركيبات آنتي موان ۵ ظرفيتي که دارويي پرعارضه مي باشد صورت مي گيرد. علاوه بر عوارض کاربرد اين ترکيب ها، مقاومت انگل نسبت به اين تركيب ها هم مشكلي رو به افزايش است و با توجه به مشکلات مذکور و از طرف ديگر اندميک بودن بيماري در اين منطقه، نيز از ديگر دلايل اجراي اين تحقيق محسوب گرديد.
مواد و روش ها: با استفاده از پرسش نامه هاي از قبل تهيه شده و همکاري معاونت بهداشت و درمان استان و درمانگاه هاي سطح شهر ايلام، ۳۶ بيمار انتخاب گرديد پس از دريافت رضايت كتبي به سه گروه ۱۲ نفره تقسيم گرديدند. گروه ۱ شاهد (تحت درمان با داروي شيميايي آمفوتريسينB ، گروه ۲ (تحت درمان با داروي محلي فرمول بندي شده شماره ۱) و گروه سوم (تحت درمان با داروي فرمول بندي شده محلي شماره ۲) (شماره ۱ با تركيب درصد بالاتر بصورت جلدي) تحت نظر پزشک مورد درمان قرار گرفتند. جهت اطمينان از وجود آماستيگوت در بيماران از سه روش الف) بيويسي ب) محيط كشت  (NNN) Novy – Mac – Neal – Nivolleج) آسپيره كردن از لبه ضايعه استفاد گرديد.
يافته هاي پژوهش: يافته هاي حاصل از اين نشان داد که داروي محلي ترکيب شده در دو غلظت متفاوت اثر خوبي داشت و داروي شماره دو محلي مي تواند در تسريع بهبود زخم ها با داروي شيميايي قابل مقايسه باشد. در افرادي كه با داروي محلي شماره دو درمان شده بودند احساس استرس و خارش در اطراف زخم ها وجود نداشت و در صورتي که در گروه شاهد اين احساس استرس و خارش در دوران معالجه وجود داشت. در كنترل قطر هاله زخم ها نيز داروي تهيه شده محلي تاثير بسزايي در كوتاه مدت از خود نشان داد كه قابل مقايسه با داروي آمفوتريسين B مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که احتمالا در تركيب داروي محلي فرمول بندي شده با زاج سفيد، زاج سياه، كات كبود، کره، عوامل كنترل و مهاركننده بيماري ليشمانيوز جلدي وجود دارد.