مقاله بررسي اثر دو نوع چسب MUF و UF بر روي خواص کابردي تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر دو نوع چسب MUF و UF بر روي خواص کابردي تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب
مقاله اوره فرمالدئيد
مقاله ملامين اوره فرمالدئيد
مقاله كلش برنج
مقاله خواص مكانيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، تاثير استفاده از دو نوع چسب ملامين اوره فرمالدييد (MUF) و اوره فرمالدييد(UF)  بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوبهاي ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر مورد مطالعه قرار گرفت. نوع چسب، اوره فرمالدييد و ملامين اوره فرمالدييد و نسبت کلش برنج و خرده چوب صنوبر در چهار سطح (۱۰۰:۰، ۸۵:۱۵، ۷۰:۳۰ و ۵۵:۴۵) به عنوان عوامل متغير در نظر گرفته شد. دماي پرس (۱۷۵ درجه سانتي گراد)، زمان پرس (۴ دقيقه براي ملامين اوره فرمالدييد و ۶ دقيقه براي اوره فرمالدييد)، رطوبت کيک (۱۲درصد)، دانسيته تخته ها (۰٫۷۵ گرم برسانتيمتر مکعب) عوامل ثابت اين تحقيق بودند. جهت ارزيابي خواص کيفي نمونه ها ميزان جذب آب و واکشيدگي ضخامت پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وري در آب، مقاومت خمشي (مدول گسيختگي) و چسبندگي داخلي آنها بر اساس استانداردهاي ۱۶۹۸۳ ISO و ۶۸۷۶۳ DIN اندازه گيري شد. نتايج اين بررسي نشان مي دهند که افزايش کلش برنج به خرده چوبهاي صنوبر باعث افزايش جذب آب و واکشيدگي ضخامتي، کاهش مقاومت خمشي و چسبندگي داخلي تخته هاي ساخته شده مي گردد. اما تجزيه و تحليل آماري و گروه بندي مي انگين ها بر اساس آزمون دانکن نشان داد که در اغلب موارد افزايش کلش برنج تا ميزان ۳۰ درصد اثرات منفي قابل اغماض برجاي مي گذارد. نمونه هاي ساخته شده با چسب ملامين اوره فرمالدييد خواص مکانيکي (مقاومت خمشي و چسبندگي داخلي)، واکشيدگي ضخامت و جذب آب مطلوب تري از تخته هاي ساخته شده با چسب اوره فرمالدييد داشتند. بر اساس نتايج اين تحقيق با افزودن ۳۰ درصد کلش برنج به خرده چوب صنوبر و مصرف ۱۱ درصد رزين ملامين اوره فرمالدييد و زمان پرس ۴ دقيقه با فشار پرس kg/cm235 و حرارت پرس ۱۷۵ درجه سانتي گراد مي توان تخته هايي توليد کرد که از نظر مقاومت خمشي، مدول الاستيسيته، چسبندگي داخلي، جذب آب و واکشيدگي ضخامتي مطلوب باشند.