مقاله بررسي اثر روش نوردهي و قراردهي کامپوزيت پشتي در ريز نشت ترميم هاي کلاس دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۴۸ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر روش نوردهي و قراردهي کامپوزيت پشتي در ريز نشت ترميم هاي کلاس دو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله روش نوردهي
مقاله روش ترميم
مقاله کامپوزيت پشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش كاظمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: يکي از مشکلات کامپوزيت هاي پشتي ريزنشت آنهاست. روش قرار دادن کامپوزيت يا روش نوردهي مي تواند سبب ايجاد تغييراتي در ريزنشت شود. بررسي ها نتايجي گوناگون را گزارش نموده اند.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي اثر دو روش نور دهي و دو روش قرار دهي بر ريزنشت حفره هاي کلاس دو ترميم شده با کامپوزيت پشتي بود.
مواد و روش: حفره هاي کلاس دو استاندارد بر روي ۵۶ دندان مولر ماگزيلاي سالم کشيده شده انساني فراهم شد. سپس، دندان ها به گونه تصادفي به چهار گروه مساوي بخش گرديدند. در گروه ۱، روش ترميم حجمي (Bulk) و روش نور دهي معمولي (Conventional)، در گروه ۲، روش ترميم لايه لايه (Incremental) و نوردهي معمولي، در گروه ۳، روش ترميم حجمي و نوردهي به روش مرحله اي (Soft start)، و در گروه ۴، روش ترميم لايه لايه و روش نور دهي مرحله اي انجام شد. همه حفره ها با کامپوزيت پشتي P60 (3M/ESPE) به همراه سينگل باند (Single bond) ترميم شدند. پس از انجام تغييرات چرخه ي حرارتي، نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در متيلن بلو ۲ درصد شناور شدند و پس از شست و شو و برش دندان ها، ميزان ريزنشت توسط استريوميکروسکوپ با بزرگنمایي ۴۰ برابر بررسي گرديد. نتايج به وسيله آزمون هاي آماري مان ويتني (Mann-Whitney) و کروسکال واليس (Kruskal-Wallis) واکاوي شدند.
يافته ها: ريزنشت گروه ترميم حجمي با لايه لايه و مرحله اي با معمولي تفاوت آماري معنادار نشان داد(p<0.01) . بيشترين و کمترين ريزنشت ها به ترتيب مربوط به گروه هاي حجمي معمولي و لايه لايه مرحله اي بود. تفاوت آماري معنادار ميان گروه ها وجود داشت(p<0.01) .
نتيجه گيري: روش ترميم لايه لايه و نوردهي مرحله اي موجب ريزنشت کمتري مي شود.