مقاله بررسي اثر زمان حذف مكمل هاي ويتاميني و معدني بر رشد و عملكرد اقتصادي جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر زمان حذف مكمل هاي ويتاميني و معدني بر رشد و عملكرد اقتصادي جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد و عملكرد اقتصادي
مقاله جوجه گوشتي
مقاله مكمل هاي ويتاميني و معدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياه پور سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نفس فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز به ويتامين ها و مواد معدني در جيره هاي طيور از دو منبع مواد اوليه غذايي و مكمل ها تامين مي شود. در تغذيه كاربردي طيور، سهم مواد اوليه غذايي در تامين اين نياز ها يه حساب نمي آيد. لذا به منظور بررسي اثر مدت زمان مصرف مكمل هاي ويتاميني و معدني جيره، بر عملكرد رشد و اقتصادي، آزمايشي با ۴۵۰ قطعه جوجه گوشتي نر يكروزه (راس ۳۰۸)، در قالب يك طرح كاملا تصادفي با ۶ گروه آزمايشي و ۵ تكرار به مدت ۴۲ روز انجام شد. پرندگان كليه گروه ها در هفته اول با جيره اي بر پايه ذرت و سويا و با سطوح رايج مكمل هاي ويتاميني و معدني (۰٫۲۵درصد براي هر كدام) پرورش داده شدند. سپس گروه هاي آزمايشي ۱ الي ۶، بر اساس زمان حذف مكمل هاي ويتاميني و معدني از جيره آن ها، به ترتيب به مدت يك الي شش هفته از دان داراي مكمل تغذيه نمودند. نتايج نشان داد كه حذف مكمل ها از ۷، ۱۴ و ۲۱ روزگي، افزايش وزن روزانه و مصرف خوراك روزانه را كاهش داد و همچنين باعث افزايش ضريب تبديل غذايي گرديد (p<0.01). اما حذف از ۲۸ و ۳۵ روزگي، اثر معني داري روي عملكرد نداشت (p>0.05). وزن نسبي بورس، طحال، چربي محوطه بطني و بازده لاشه اختلاف معني داري نيز در گروه هاي مختلف نداشت (p>0.05). در مجموع، نتايج اين آزمايش با در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي نشان داد كه حذف مكمل هاي ويتاميني و معدني در هفته آخر دوره پرورش بدون اثر سو بر عملكرد رشد، باعث كاهش هزينه هاي توليد مي شود.