مقاله بررسي اثر سطوح مختلف عصاره روغني بره موم بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي عليه ويروس نيوكاسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سطوح مختلف عصاره روغني بره موم بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي عليه ويروس نيوكاسل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بره موم
مقاله جوجه گوشتي.
مقاله سيستم ايمني
مقاله ويروس نيوكاسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقيان رودسري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده تكليمي سيدمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده كاسماني فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهيان هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي سيدعبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنيت زيستي در توليد جوجه هاي گوشتي اهميت بسيار زيادي دارد ولي حفظ آن سخت و غير ممكن است. بنابراين، بهبود در عملكرد سيستم ايمني مي تواند بيماري ها را در جوجه ها كنترل نمايد. اثر شش سطح عصاره روغني بره موم (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ ميليگرم بره موم در كيلوگرم خوراك) بر عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي عليه ويروس نيوكاسل با استفاده از طرح كاملا تصادفي با ۳۶۰ جوجه (ميانگين وزن ۹۴ گرم) يكروزه گوشتي تجارتي (آرين) مورد مطالعه قرار گرفت. ميزان آنتي بادي خون عليه ويروس نيوكاسل (تست HI)، وزن غده تيموس، بورس فابريسيوس و در صد لنفوسيت ها براي يك دوره ۴۲ روزه اندازه گيري شد و داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد كه با افزايش سطح بره موم، ميزان آنتي بادي خون نيز بطور معني داري (p<0.05) افزايش يافت و در سطح ۲۵۰ ميليگرم، تيتر آنتي بادي در ۴۲ روزگي نسبت به شاهد (۶٫۴۲ تيتر) به ۱۰٫۴۲ تيتر رسيد. وزن تيموس نيز با افزايش سطح بره موم بطور معني داري (p<0.05) افزايش يافت و در سطح ۲۵۰ ميليگرم در مقايسه با شاهد (۸٫۴۷ گرم) به ۱۴٫۵۴ گرم رسيد. وزن بورس فابريسيوس از ۲٫۴۲ گرم در گروه شاهد به ۴٫۶۲ گرم در سطح ۲۵۰ ميليگرم بره موم افزايش يافت و اين اختلاف از نظر آماري معني دار (p<0.05) بود. سطوح ۲۰۰ و ۲۵۰ ميليگرم بره موم نسبت به شاهد (۴۸٫۹۳ درصد) به ترتيب ۵۰٫۱۸ و ۵۱٫۲۴ درصد بطور معني داري (p<0.05) موجب افزايش لنفوسيت ها شد. نتايج كلي نشان داد كه مصرف بره موم از سطح ۵۰ تا ۲۵۰ ميليگرم در كيلوگرم خوراك موجب بهبود در كارآيي سيستم ايمني براي ايمن سازي جوجه هاي گوشتي عليه ويروس نيوكاسل شده است.