مقاله بررسي اثر سماق در كاهش LDL كلسترول در مقايسه با لوستاتين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سماق در كاهش LDL كلسترول در مقايسه با لوستاتين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري ايسکميک قلب
مقاله آترواسکلروز
مقاله ليپوپروتئين
مقاله ديس ليپيدمي
مقاله سماق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي امير
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ موعود
جناب آقای / سرکار خانم: دلفان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: طراحي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ايسکميک قلب بيش از هر بيماري ديگري در کشورهاي توسعه يافته موجب مرگ و ناتواني شده است و همه ساله هزينه هاي هنگفتي را به خانواده ها و جامعه تحميل مي نمايد. پيش بيني مي شود بيماريهاي قلبي-عروقي تا سال ۲۰۲۰ به سر دسته بيماريهايي تبديل گردد که کارايي افراد را به دليل ناتواني و مرگ زود رس کاهش مي دهد.
مطالعات متعدد حاکي از آن است که اختلال در ليپوپروتئين هاي پلاسما و متابوليسم چربي ها از مهمترين عوامل خطر در ايجاد آترواسکلروز است. بنابراين کنترل و درمان ديس ليپيدمي امري ضروري به نظر مي رسد. با توجه به شيوع بالاي بيماري هاي قلبي عروقي در خرم آباد و گزارشاتي مبني بر اثر آنتي اکسيداني سماق، هدف از اين مطالعه بررسي اثر سماق در کاهش LDL کلسترول در مقايسه با لوستاتين مي باشد.
مواد و روش ها: در اين بررسي ۸۶ بيمار مبتلا به بيماري هاي قلبي – عروقي که توسط پزشک متخصص قلب، بيماري آنان تاييد شده بود و LDL بالا نيز داشته و به درمانگاه قلب بيمارستان شهداي عشاير خرم اباد مراجعه کرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. يک گروه تحت درمان با لوستاتين و گروه دوم تحت درمان با لوستاتين به علاوه سماق قرار گرفتند. پس از ۳ ماه مصرف داروهاي درماني مورد نظر، مجددا LDL کلسترول سرم آنان اندازه گيري و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته هاي پژوهش: از ۸۶ بيمار مورد مطالعه، ۲۸ بيمار به دلايل مختلف، حاضر به ادامه همکاري نشده و ۵۸ بيمار تا پايان مطالعه حضور داشتند. ميانگين LDL کلسترول گروه شاهد و مورد قبل از مداخله به ترتيب ۱۴۱٫۸۲ و ۱۷۱٫۵۲ بود که پس از مداخله به ۱۱۵٫۷ در گروه شاهد و ۱۴۱٫۴۵ در گروه مورد رسيد. به دليل بالاتر بودن سطح کلسترول گروه مورد نسبت به گروه شاهد، متوسط کاهش سطح LDL و در صد کاهش سطح LDL بين دو گروه بررسي گرديد. ميانگين کاهش در گروه مورد ۳۰٫۰۷ (۱۷ درصد کاهش) و در گروه شاهد ۲۶٫۱۲ (۱۸ درصد کاهش) بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P=0.54).
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، مي توان گفت مصرف سماق هرچند باعث کاهش سطح کلسترول سرم مي گردد، ولي اين تاثير از نظر آماري  معني دار نمي باشد.