مقاله بررسي اثر سه روش ترميم با كامپوزيت بر ريزنشت حفرات in vitro) Class II) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سه روش ترميم با كامپوزيت بر ريزنشت حفرات in vitro) Class II)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزنشت
مقاله تكنيك incremental
مقاله حفرات كلاس ۲ كامپوزيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صدقياني مراد
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي تويسركاني ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف :سيل لبه اي يكي از مهمترين فاكتورهاي ترميم موفق است. كاملا پذيرفته شده است كه ريزنشت با كاربرد روشهاي لايه لايه مي تواند كاهش يابد. هدف از اين مطالعه تعيين اثر روشهاي مختلف لايه لايه قرار دادن كامپوزيت روي ريزنشت در ترميم هاي مستقيم كامپوزيتي است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق كه از نوع experimental بود، تعداد ۳۰ دندان پره مولر انساني كه به تازگي كشيده شده بودند مورد استفاده براي تهيه حفرات classll قرار گرفته و به ۳ گروه تقسيم شدند (عمودي، افقي، مورب). هر گروه با استفاده از ulta etch 35% singlebond, و كامپوزيت Z250 (3M-ESPE, USA) ترميم شد و در هر گروه يك روش به كاربرده شد. در گروه H روش افقي / گروه O با استفاده از روش مورب لايه لايه و گروه V با روش عمودي ترميم شدند. سپس دندان ها در نيترات نقره ۵۰% وزني و محلول ثبوت راديوگرافي قرار داده شدند و آماده براي مطالعه در زير استريو ميكروسكوپ با بزرگنمايي ۲۰ برابر شدند. ريزنشت در بين ۳ گروه با آزمون kruskul-wallis مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين ريزنشت نمونه هايي كه از روش vertical استفاده شده بود كمتر از روش oblique و روش horizontal بود. روش افقي (horizontal) ميانگين ريزنشت بالاتري نسبت به دو روش ديگر داشت. اما اين اختلاف معني دار نبود (.(p>0.05
نتيجه: در تكنيك incremental قرار دادن كامپوزيت به روش افقي و عودي و مورب از لحاظ ريزنشت با يكديگر اختلافي نداشتند.