مقاله بررسي اثر سه علف کش ترکيبي و تاريخ کاشت بر کنترل علف هاي هرز ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سه علف کش ترکيبي و تاريخ کاشت بر کنترل علف هاي هرز ذرت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ كاشت
مقاله ذرت
مقاله علف كش
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانلو اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آقابيگي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير متقابل علف كش ها و تاريخ كاشت بر كنترل علف هاي هرز ذرت (Zea mays L.)، آزمايشي در بهار سال ۸۱ در مزرعه مركز آموزش كشاورزي ساوه انجام پذيرفت، اين آزمايش در قالب طرح كرت هاي خرد شده بر پايه بلوك هاي كاملا تصادفي اجرا شد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از دو تاريخ كاشت ذرت (۱۵ ارديبهشت و ۳۰ خرداد) بعنوان كرت اصلي و سه تركيب علف كش (آترازين + اراديکان، آترازين + توفوردي و آترازين + آلاکلر) به علاوه شاهد با وجين و بدون وجين بعنوان كرت فرعي در نظر گرفته شدند. رقم ذرت مورد استفاده نيز سينگل کراس ۷۰۴ بود. نتايج آزمايش نشان داد که تاريخ هاي کاشت، تفاوت معني داري در سطح با يکديگر داشته و تاريخ کشت اول از نظر کاهش تراکم و بيوماس علف هرز برتري قابل ملاحظه اي نسبت به تاريخ کاشت دوم داشت. همچنين از نظر عملکرد دانه تاريخ کشت اول با داشتن ۷٫۵۸۶ تن عملکرد برتري معني داري در مقايسه با تاريخ کشت دوم داشت. از نظر ترکيب علف کش ها نيز دو تيمار آترازين + توفوردي و آترازين+ آلاکلر، اختلاف معني داري با تيمار شاهد وجين از نظر تراکم و بيوماس علف هرز نداشتند. اگرچه از نظر عملکرد دانه دو تيمار بالا، برتري داشتند. همچنين تاريخ کاشت و تيمارها تاثير معني داري بر ارتفاع ذرت داشتند و در تاريخ کشت دوم با ۱۸۴ سانتي متر بيش ترين ارتفاع را داشت اما در تيمار هاي فرعي به غير از شاهد بدون وجين که کم ترين ارتفاع را داشت بقيه تيمار ها در يک گروه آماري قرار گرفتند.