مقاله بررسي اثر سياست حمايتي دولت بر سطح زير کشت و توليد گندم در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۸۹ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سياست حمايتي دولت بر سطح زير کشت و توليد گندم در استان فارس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله سياست حمايتي دولت
مقاله گندم
مقاله شاخص قيمت
مقاله سطح زير کشت
مقاله توليد گندم
مقاله تحليل هم انباشتگي
مقاله نرخ حمايت اسمي
مقاله تحليل اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياستهاي حمايتي دولت در رابطه با محصولات استراتژيک، همواره در راستاي حمايت از مصرف کنندگان بوده است. اين در حالي است که سياست قيمت گذاري دولت بر الگوي کشت کشاورزان تاثير گذار است. يک راه سنجش تاثير سياستهاي قيمت گذاري دولت بر روند توليد يک محصول محاسبه نرخ حمايت اسمي مي باشد. در اين مطالعه سياست قيمت گذاري دولت طي دوره ۱۳۵۳-۱۳۸۵ بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگي مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمايت اسمي طي دوره مذکور نشان داد که سياستهاي قيمتي در رابطه با تغيير شرايط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمايت اسمي طي دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از يک بوده است که نشان مي دهد نه تنها حمايت واقعي از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمني ماليات هم پرداخت کرده اند. همچنين تحليل هم انباشتگي نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بين سطح زير کشت و نرخ حمايت اسمي و همچنين بين رشد توليد گندم و نرخ حمايت اسمي وجود دارد.