مقاله بررسي اثر سياست هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي اسلامي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سياست هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي اسلامي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله سياست هاي آزاد تجاري
مقاله کشورهاي اسلامي
مقاله پانل پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر سياست هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي كشورهاي اسلامي در يك دوره ۱۴ ساله (۲۰۰۳-۱۹۹۰)، مورد بررسي قرار گرفته و براي انجام تخمين ‏هاي موردنياز از روش پانل – پويا استفاده شده است، كه در حقيقت نقطه قوت اين مقاله مي باشد. در اين گونه مطالعات تجربي، بررسي اثرات و انتخاب شاخص هاي مناسب براي تحليل رفتار متغيرها، به ويژه صادرات و واردات كه در قالب حجم كل تجارت درنظر گرفته شده است و تاكيد اين پژوهش بر آن هاست، از اهميت بالايي برخوردار است.
در اين پژوهش از متغيرهاي مرسوم در مدل رشد، نظير سرمايه انساني، سرمايه فيزيكي، جمعيت و متغيرهاي كنترل، مانند حجم كل تجارت بين الملل استفاده شده است. اين مقاله در قالب يك مقدمه كوتاه و سه بخش اصلي و نتيجه گيري تدوين شده است. يافته هاي اين پژوهش از آثار مثبت و ناچيز سياست هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي كشورهاي اسلامي در دوره موردنظر حكايت دارد.