مقاله بررسي اثر سياست هاي اقتصادي بر تنظيم بازار چاي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سياست هاي اقتصادي بر تنظيم بازار چاي در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايران يكي از كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده چاي مي باشد كه بخش اعظم نياز مصرفي را از بازارهاي جهاني تامين مي نمايد. به طوري كه در سال ۲۰۰۵ سهم مصرف چاي ايران از مصرف جهاني ۳٫۳ درصد بوده در حالي كه فقط ۱٫۴ درصد از توليد جهاني را داشته است. در اين مطالعه ضمن مروري مختصر بر سياست هاي تنظيم بازار چاي در ايران در سال هاي اخير آنها با سياست هاي اتخاذي در ساير کشورها براي تنظيم بازار اين کالاي مهم و اساسي مقايسه و بررسي شده است. در اين مطالعه همچنين به صورت تحليلي اثر سياست هاي به کار گرفته شده براي تنظيم بازار اين نوشيدني خانوار بر روند توليد، مصرف، تجارت و قيمت چاي در سال هاي اخير مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با توجه به روند متغيرهاي فوق، عمده ترين چالش هاي بازار اين کالا که موجب افزايش مصرف چاي خارجي، علي رغم افزايش توليد داخلي در برخي سال ها، کاهش مصرف چاي داخلي در خانوارهاي شهري و روستايي جمع بندي و ارايه شده است. در نهايت در بخش پاياني اين مقاله عمده ترين راهكارها براي بهبود وضعيت توليد، تجارت و مصرف اين محصول مهم در کشور در قالب توصيه هاي سياستي ارايه گرديده است.