مقاله بررسي اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسكن: مطالعه بين كشوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسكن: مطالعه بين كشوري
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست پولي
مقاله حباب قيمت
مقاله مسكن
مقاله پانل ديتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كمياب بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسان ادواري سرمايه گذاري مسکن و اقتصاد ملي، تغيير رفتار مصرف کنندگان و توليد کنندگان، انحراف در تخصيص منابع اقتصادي، تشديد نقل و انتقال سرمايه در بازار دارايي ها، تغيير الگوي توزيع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکي پيامدهاي مهم نوسان و يا حباب قيمت مسکن است که در دهه هاي اخير تشخيص و کنترل آن به موضوع بسيار مهم در عرصه سياست هاي پولي تبديل شده است. متغيرهاي اقتصاد کلان و سياست هاي پولي تاثير زيادي بر قيمت مسکن دارند که بايد نقش آن ها را در تغييرات قيمت مسکن مورد توجه قرار داد. در اين مطالعه تلاش بر آن است اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسکن، با روش داده هاي ترکيبي (پانل) طي سال هاي ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۴، براي ۱۸ کشور (از جمله ايران) مورد مطالعه قرار گيرد. در اين بررسي، نسبت قيمت به اجاره به عنوان شاخصي براي اندازه گيري حباب قيمت مسکن به کار مي رود. نتايج نشان مي دهد که متغيرهاي سياست پولي و متغيرهاي اساسي اقتصاد کلان و قيمت دارايي ها از عوامل موثر بر حباب قيمت مسکن مي باشند و سياست پولي سهم قابل توجهي از نوسانات قيمت مسکن و شکل گيري حباب را در ايران و کشورهايي که داراي نسبت قيمت به اجاره بالاتري هستند، به خود اختصاص داده است.