مقاله بررسي اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسکن در دوره هاي رونق و رکود در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۴۸ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسکن در دوره هاي رونق و رکود در ايران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست پولي
مقاله حباب قيمت
مقاله مسکن
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كمياب بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل تاثير گذار بر قيمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسيم است. عوامل کلان مانند سياست هاي پولي تاثير زيادي بر قيمت مسکن دارند که بايد نقش آنها را در تغييرات قيمت مسکن مورد توجه کافي قرار داد. در اين مقاله اثر سياست پولي بر حباب قيمت مسکن در دوره هاي رونق و رکود مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اين اساس از روش نسبت قيمت به اجاره براي محاسبه حباب و از تکنيک ARDL به منظور برآورد مدل بر اساس داده هاي فصلي ايران طي سال هاي ۸۵ – ۱۳۷۱ استفاده شده است. بر اساس برخي از نتايج، به طور کلي الگوي شکل گيري حباب ها در دوره هاي رونق و رکود متفاوت بوده است و متغيرهاي موثر و اثرات نهايي آنها بر حباب يكسان نبوده است. مي توان نتيجه گرفت که در هر دو دوره سياست پولي انبساطي موجب شکل گيري حباب شده است. در دوره رکود، متغيرهاي قيمت دارايي تاثير بيشتري نسبت به دوره رونق داشته است. در دوره رونق، متغير نرخ بهره مهمترين متغير اثرگذار بر حباب قيمت مسکن بوده است و اثر رشد نقدينگي در دوره رکود قوي تر از دوره رونق بوده است.