مقاله بررسي اثر شل كنندگي عضلاني، ضداضطرابي و خواب آوري عصاره هيدروالكلي صمغ پسته (.Pistacia vera L) در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۹۶ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شل كنندگي عضلاني، ضداضطرابي و خواب آوري عصاره هيدروالكلي صمغ پسته (.Pistacia vera L) در موش سوري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صمغ پسته
مقاله شلي عضلاني
مقاله خواب آوري
مقاله ضداضطرابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيده تكتم
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صمغ پسته از دير باز در طب سنتي مورد استفاده بوده است. حالات خواب آلودگي از صمغ پسته (Pistacia vera L.) در مطالعات قبلي مشاهده شده است.
هدف: در اين تحقيق اثرات تزريق داخل صفاقي عصاره هيدروالكلي صمغ پسته بر شلي عضلاني، خواب و اضطراب موش سوري بررسي شد.
روش بررسي: اثر صمغ پسته بر تعادل حركتي و شل كنندگي عضلاني به دو روش ميله چرخان و بارفيكس،۳۰ و ۶۰ دقيقه پس از تزريق مواد بررسي شد. در آزمون خواب آوري، زمان شروع به خواب رفتن و مدت زمان در خواب بودن ۳۰ دقيقه پس از تزريق عصاره ها و مواد به روش القاء خواب با تزريق پنتوباربيتال انجام شد. رفتارهاي حركتي موش ها با آزمون جعبه باز بررسي شد. اثر ضداضطرابي به روش ماز به علاوه اي، ۳۰ دقيقه پس از تزريق بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد كه صمغ پسته در دوزهاي ۱ و ۰٫۲۵-۰٫۵ گرم بر كيلوگرم به طور معني داري اثرات خواب آوري (افزايش در طول خواب در تمام دوزها و كاهش زمان شروع به خواب رفتن در دوز ۱ گرم بر كيلوگرم)، اثر ضد اضطرابي در آزمون ماز به علاوه، شل كنندگي عضلاني (در آزمون بارفيكس و با دوز ۱ گرم بر كيلوگرم) و كاهش فعاليت حركتي با تمام دوزها (P<0.001) داشته است.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه عصاره هيدروالكلي صمغ پسته تاثير مناسبي بر تسهيل روند خواب آوري، اثر ضداضطرابي و شلي عضلاني دارد كه ممكن است اين تركيب در كاهش اختلالات انقباضي عضلات، بي خوابي و اضطراب موثر باشد.