مقاله بررسي اثر شوك درماني الكتريكي روي فشار داخل چشم در بيماران افسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه ۵۴ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر شوك درماني الكتريكي روي فشار داخل چشم در بيماران افسرده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار داخل چشم
مقاله شوك درماني الكتريكي
مقاله پروپوفول
مقاله سوكسنيل كولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان بروجني شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محجوبي فرد مازيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شوك درماني الكتريكي يك روش درمان بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، دوره هاي حاد مانيا، اختلال دوقطبي و اسكيزوفرني حاد يا مزمن است.
براي شوك درماني الكتريكي نياز به بيهوشي عمومي است كه در آن به منظور پيشگيري از انقباضات عضلاني ناشي از تشنج و احتمال شكستگي استخوان از سوكسينيل كولين-كه از جمله عوارض جانبي آن افزايش فشار داخل چشم است- استفاده مي شود. با توجه به افزايش فشار خون سرخرگي و كاهش بازگشت وريدي در جريان شوك درماني الكتريكي، مي توان انتظار داشت كه فشار داخل چشم به علت شوك درماني الكتريكي نيز افزايش يابد. از سوي ديگر پروپوفول فشار داخل چشم را كاهش مي دهد.
مواد و روش ها: پس از اخذ رضايت كتبي از ۱۰۰ بيمار كلاس ASA 1 يا ۲ در ابتدا بعد از چكاندن قطره تتراكائين، فشار داخل چشم اوليه از بيماران اندازه گيري شد. همه بيماران به مدت ۳ دقيقه با ماسك در اكسيژن %۱۰۰، ۶ ليتر/ دقيقه تنفس مي كردند. سپس بيماران پروپوفول ۰٫۷۵ ميلي گرم/ كيلوگرم دريافت كردند و پس از ايجاد بيهوشي، سوكسنيل كولين ۱ ميلي گرم/ كيلوگرم تزريق شد و پس از پايان فاسيكولاسيون بيمار شوك الكتريكي توسط الكترودهاي باي تمپورال دريافت كرد و فشار داخل چشم قبل از تجويز پروپوفول، سوكسينيل كولين، قبل از تشنج، و در دقايق ۱، ۵ و ۱۰ پس از پايان تشنج اندازه گيري و اعداد ثبت شده با عدد اوليه مقايسه شد.
نتايج: ميانگين فشار داخل چشم تنها در شروع تحقيق با ECT10 تفاوت آماري معني داري را نشان نداد.
(p=0.113) اما ميانگين فشار داخل چشم در شروع تحقيق با مراحل ديگر از لحاظ آماري تفاوت معني داري را نشان مي دهد (p<0.01)، به طوري كه پس از تزريق پروپوفول در مقايسه با شروع تحقيق فشار داخل چشم پايين مي آيد (p=0.0001) (13.18±۳٫۵۵). بعد از تزريق سوكسنيل كولين فشار داخل چشم نسبت به شروع تحقيق افزايش مي يابد (P=0.0001) (15.52±۳٫۵۸). همين طور در مرحله (۱۸٫۳۲±۳٫۴۹) ECT1، (۱۵٫۴۱±۳٫۴۶) ECT5 فشار داخل چشم نسبت به شروع تحقيق بيشتر است (p=0.0001). اما اين افزايش فشار داخل چشم هيچ گاه از محدوده طبيعي فراتر نرفت.
نتيجه گيري: به طور خلاصه از اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت كه فشار داخل چشم بعد از دريافت پروپوفول كاهش و بعد از دريافت سوكسنيل كولين افزايش مي يابد. علاوه بر اين فشار داخل چشم بعد از پايان تشنج نيز افزايش مي يابد ولي اين افزايش فشار داخل چشم مختصر و موقتي بوده و تشنج القا شده در طول شوك درماني الكتريكي در اين روش خطر چشمي در بيماران تحت درمان با شوك درماني الكتريكي ايجاد نمي كند.