مقاله بررسي اثر ضددردي عصاره الکلي بخش هاي هوايي گياه مريم گلي(Salvia sclarea) در موش هاي کوچک نر بالغ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضددردي عصاره الکلي بخش هاي هوايي گياه مريم گلي(Salvia sclarea) در موش هاي کوچک نر بالغ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Salvia sclarea
مقاله درد
مقاله موش کوچک آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مازوجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي مرتضايي سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخش هاي هوايي گياه Salvia sclarea از تيره نعناع در بسياري از کشورها جهت مقاصد پزشکي و آرايشي کشت مي گردند.
هدف: در تحقيق حاضر، اثرات ضددردي عصاره اتانلي بخش هاي هوايي گياه Salvia sclarea در موش هاي کوچک آزمايشگاهي نژاد NMRI مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: فعاليت ضددردي عصاره اتانلي گياه به وسيله تست فرمالين و تست انقباضات شکمي در اين حيوان ارزيابي گرديد. عصاره اتانلي با دوزهاي ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقي تزريق گرديد. گروه کنترل سرم فيزيولوژيک را به عنوان حلال عصاره اتانلي دريافت نمودند.
نتايج: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که عصاره اتانلي گياه درد را در تست فرمالين کاهش مي دهد. عصاره اتانلي گياه اثرات ضددردي را در برابر بروز انقباضات شکمي توسط اسيد استيک نشان داد.
نتيجه گيري: داده هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد که بخش هاي هوايي گياهSalvia sclarea  داراي اثرات ضددردي مي باشد، هر چند مطالعات بيشتري براي تعيين اثرات درماني آن مورد نياز مي باشد.