مقاله بررسي اثر ضدميکروبي اسانس نعناع فلفلي و مقايسه آن با بنزوات سديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضدميکروبي اسانس نعناع فلفلي و مقايسه آن با بنزوات سديم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس نعناع فلفلي
مقاله بنزوات سديم
مقاله حداقل غلظت بازدارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومندآذر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: شريفان انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: لاريجاني كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نعناع فلفلي با نام علميMentha piperita L.  از خانواده Lamiaceae از جمله گياهان دارويي و معطري است كه اسانس آن مصارف دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي فراواني دارد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق حداقل غلظت بازدارندگي Minimum Inhibitory Concentration (MIC) اسانس نعناع فلفلي و يك نگهدارنده شيميايي مورد مصرف در صنايع غذايي (بنزوات سديم) عليه سه ميكروارگانيسم Escherichia coli (PTCC 1330)، Bacillus subtilis (PTCC 1254)، و Salmonella typhimurim (PTCC 1622) تعيين گرديد.
يافته ها: نتايج آزمايش ميكروبي نشان داد كه MIC اسانس نعناع فلفلي براي سه ميكروب مذكور يكسان و برابر با ۱۰۰۰ ppm مي باشد. اما MIC بنزوات سديم بر روي باكتري Salmonella typhimurium (PTCC 1622) برابر با ۳۰۰۰ ppm و بر روي باكتري هاي E. coli (PTCC 1330) و Bacillus subtilis (PTCC 1254) برابر با ۳۵۰۰ ppmبه دست آمد.
نتيجه گيري: در مجموع نتايج بيانگر خاصيت ضدميكروبي بالاتر اسانس نعناع فلفلي نسبت به بنزوات سديم است.