مقاله بررسي اثر ضد باكتريايي ماربوفلوكساسين بر روي عوامل باكتريايي مولد ورم پستان باليني گاو شيري در خارج از بدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد باكتريايي ماربوفلوكساسين بر روي عوامل باكتريايي مولد ورم پستان باليني گاو شيري در خارج از بدن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورم پستان
مقاله ماربوفلوكساسين
مقاله حساسيت آنتي بيوتيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: رجاييان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان طبايي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدزاده ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورم پستان التهاب غده پستاني است و ميكروارگانيسم هاي مختلفي عامل ايجادكننده آن مي باشند. تاكنون مواد ضد ميكروبي گوناگوني در درمان ورم پستان ارزيابي گرديده اند. بروز مقاومت پاتوژن هاي مربوطه در برابر آنتي بيوتيك هاي متداول زياد مي باشد، لذا در اين تحقيق تاثير يك فلوروكوئينولون بر روي باكتري هاي جدا شده از موارد ورم پستان باليني بررسي گرديد. از ۷۳ گاو مبتلا به ورم پستان باليني در ۲۸ گاوداري اطراف شيراز نمونه شير اخذ گرديد. از ۵۴ مورد باكتري جدا شده به ترتيب استافيلوكوكوس آرئوس (۳۱٫۵ درصد)، استرپتوكوكوس آگالاكتيه (۲۴٫۱درصد)، اشريشياكلي (۱۸٫۵ درصد)، استرپتوكوكس ديس گالاكتيه (۹٫۳ درصد)، كورينه باكتريوم بوويس (۹٫۳درصد)، استافيلوكوكوس اپيدرميديس (۳٫۷ درصد) و پسودوموناس آئروجينوزا (۳٫۷ درصد) شناسائي شدند. آزمايش تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي با روش انتشار از ديسك (روش كربي – بوئر) بر روي تمام باكتري هاي جدا شده انجام گرفت. مقادير MIC و MBC براي باكتري هاي حساس نيز تعيين گرديد. نتايج نشان مي دهد كه تمام باكتري ها نسبت به ماربوفلوكساسين حساس بوده ولي حساسيت آن ها نسبت به ساير آنتي بيوتيك ها از صفر تا ۹۴٫۱ درصد متغير مي باشد. ميزان MIC و MBC ماربوفلوكساسين براي استافيلوكوكوس آرئوس، استرپتوكوكوس آگالاكينه و استافيلوكوكوس اپيدرميديس به ترتيب در محدوده هاي ۰٫۲ تا ۱٫۵۶ و ۰٫۸ تا ۶٫۲۵ ميكروگرم در ميلي ليتر بود كه نشان دهنده حساسيت بالاي اين باكتري ها نسبت به ماربوفلوكساسين و دارا بودن خاصيت باكتري كشي مناسب آن مي باشد. با توجه به اين كه باكتري هاي فوق حساسيت بالايي به آنتي بيوتيك هاي خانواده فلوروكوئينولون ها خصوصا ماربوفلوكساسين نشان دادند، بنابراين تركيبات فوق مي توانند عليه عوامل ايجاد كننده ورم پستان موثر واقع شوند.