مقاله بررسي اثر ضد تشنجي عصاره الكلي صمغ گياه آنغوزه (Ferula assa foetida) در كيندلينگ شيميايي ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد تشنجي عصاره الكلي صمغ گياه آنغوزه (Ferula assa foetida) در كيندلينگ شيميايي ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله آنغوزه
مقاله موش سوري
مقاله PTZ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياسالاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به شيوع بيماري صرع و عدم پاسخ دهي برخي از بيماران به درمان هاي موجود، يافتن درمان هاي مفيد تر در درمان صرع ضروري به نظرمي رسد. گياه آنغوزه از جمله گياهان دارويي مهم در طب سنتي است كه براي درمان صرع از آن استفاده شده است؛ لذا در اين تحقيق، اثر ضد صرعي عصاره صمغ گياه آنغوزه بر تشنج ناشي از كيندلينگ شيميايي PTZ بررسي شده است.
مواد و روش ها: در اين آزمون شصت سر موش سوري نر نژاد Balb/c با وزن ۳۰-۲۵ گرم به صورت تصادفي انتخاب شده، به پنج گروه ده تايي تقسيم شدند: -۱ گروه PTZ،  -2گروه كنترل مثبت (دريافت كننده والپروئيک اسيد(۱۰۰mg/kg ، ۳، ۴ و ۵- گروه هاي تيمار (دريافت كننده عصاره صمغ گياه آنغوزه با دوزهاي۱۰۰ mg/kg ، ۵۰، ۲۵٫ در همه موش ها کيندلينگ با تزريق داخل صفاقي در يازده نوبت پنتيلن تترازول ۳۵mg/kg هر ۴۸ ساعت يک بار انجام شد. در روز دوازدهم به همه موش ها براي دوز چالش، ۷۵ mg/kg PTZ تزريق شد.۳۰ دقيقه بعد از تزريق PTZ موش ها براي ارزيابي فاز هاي تشنج (۰-۵) مورد مشاهده قرارگرفتند.
نتايج: تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان مي دهد كه عصاره صمغ گياه آنغوزه بر شدت، پيشرفت و مدت تشنج ناشي از تزريق PTZ اثر كاهندگي دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي كنند كه شايد گياه آنغوزه بتواند در درمان صرع بزرگ، استفاده شود.