مقاله بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي ترکيب ليمونن موجود در گياهان دارويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي ترکيب ليمونن موجود در گياهان دارويي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليمونن
مقاله درد
مقاله تست فرمالين
مقاله التهاب
مقاله تست گزيلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ولدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داروهاي ضد درد موجود داراي عوارض جانبي بسيار هستند و يافتن داروهاي گياهي از اولويت پژوهشي محققان مي باشد. باتوجه به وجود ترکيب ليمونن در عصاره گياهان ضد درد، در اين پژوهش اثر ضد دردي اين ترکيب در موش صحرايي بررسي شده است. در اين پژوهش اثر تركيب ليمونن بر روي موش صحرايي نر مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي اثر ضد دردي با آزمون فرمالين، بررسي اثر ضد التهابي با تست گزيلن و تهيه ليمونن با روش دكانتاسيون انجام شد. در زمينه بررسي درد، عصاره پوست پرتقال با سه دوز۲۰ mg / Kg ،  30و ۵۰ به موشها تزريق شد که هر سه دوز اثر ضد دردي و ضد التهابي از خود نشان دادند. كه در اين ميان دوز ۵۰ mg / Kg بيشترين اثر ضد دردي(%۸۹)  را نشان داد.