مقاله بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الکلي دانه گياه گنده تلخه در موش سوري نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۱۲ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي عصاره هيدرو الکلي دانه گياه گنده تلخه در موش سوري نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه گنده تلخه
مقاله دوز کشنده
مقاله ضد التهاب
مقاله ضد درد
مقاله موش سوري نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هودگر فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کاربرد گياهان دارويي به جاي داروهاي سنتتيک در سال هاي اخير به دليل کم بودن عوارض جانبي و تنوع ترکيبات موثره گياهان افزايش يافته است. بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي دانه گنده تلخه با توجه به ترکيبات ضد دردي و ضد التهابي موجود در گياه ضروري به نظر مي رسد.
روش تحقيق: در اين پژوهش از ۱۵۶ سر موش سوري نر نژاد NMRI با وزن ۲۵-۲۰ گرم استفاده گرديد. پس از تعيين ميزان دوز کشنده عصاره (LD50)، از دو تست گزيلن و فرمالين براي بررسي اثرات ضد التهابي و ضد دردي گياه استفاده شد. در هر تست حيوانات به ۶ گروه: شاهد، کنترل مثبت (دريافت کننده دگزامتازون با دوز ۱۵ mg/kg در تست التهاب و مورفين با دوز ۱۰ mg/kg در تست فرمالين) و گروه هاي تجربي دريافت کننده دوزهاي۴۲ mg/kg ، ۸۵،۱۷۰ و ۳۴۰ تقسيم شدند.
يافته ها : ميزان LD50 عصاره هيدرو الکلي گياه گنده تلخه ۱٫۷ mg/kg تعيين شد. عصاره هيدروالکلي دانه گياه گنده تلخه داراي اثر ضد التهابي در تمامي دوز ها به غير از دوزها مي باشد. هم چنين آن موجب کاهش معني دار درد هم در فاز حاد و هم در فاز مزمن شد که بيشترين اثر ضد دردي۳۴۰ mg/kg  به خصوص در فاز مزمن داشت.
نتيجه گيري: عصاره هيدروالکلي دانه گياه گنده داراي اثرات ضد التهابي و ضد دردي به خصوص در فاز مزمن (فاز التهابي) تست فرمالين مي باشد که اين اثر ممکن است به دليل وجود فلاونوئيد و تانن موجود در گياه باشد که در گذشته اثرات ضد دردي و ضد التهابي آنها شناخته شده است.