مقاله بررسي اثر ضد ميکروبي منسوجات پزشکي بوسيله نانو نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۸۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد ميکروبي منسوجات پزشکي بوسيله نانو نقره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاصيت ضد ميکروبي
مقاله نانو نقره
مقاله منسوج بي بافت ترموباند و sms

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي عمادالدين
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي زهراالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: آزاديان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله خواص ضد ميکروبي ذرات کلوئيدي نانو نقره در هنگام اتصال به منسو جات پزشکي (گان جراحي) بررسي گردد. از دو نوع منسوج بي بافت مختلف (منسوج بي بافت پلي پروپيلن sms و منسوج بي بافت ترموباند(PP/PE)  تحت عمليات تکميليPad-Dry  بوسيله نانو نقره ديسپرس شده در اتانول در فشار ۳ پاسکال و دماي ۱۲۰ درجه سانتي گراد بمدت ۳ دقيقه قرار گرفت.
براي بررسي خواص ضد باکتري پارچه مذکور از دو نوع باکتري  S.aureusوE.coli  استفاده شد. قويترين درجه تاثير ضد ميکروبي بصورت واضح در نمونه ها مشاهده گرديد.
نتايج نشان داد ذرات نانو نقره خيلي خوب در سطح منسوج بي بافت پراکنده شده و داراي کوچکترين اندازه و بيشترين درجه تاثير ضد ميکروبي پايدار هستند. همچنين نقره غير سمي بوده و بصورت گسترده اي ميکروب ها را نابود مي نمايد.