مقاله بررسي اثر ضد هيپرگليسمي حاد و مزمن عصاره متانلي مورپرزو (.Salvia mirzayanii Rech. & Esfand) در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد هيپرگليسمي حاد و مزمن عصاره متانلي مورپرزو (.Salvia mirzayanii Rech. & Esfand) در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Salvia mirzayanii
مقاله ديابت
مقاله استرپتوزوسين
مقاله موش صحرايي
مقاله عصاره متانلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه مورپرزو  (از خانواده نعناع) در درمان ديابت شيرين در طب سنتي منطقه كرمان استفاده مي شود. اثرات ضدديابتي گونه هاي ديگري از جنسSalvia  نيز گزارش شده است.
هدف: در تحقيق حاضر اثر ضد هيپرگليسمي اين گياه بررسي شد.
روش بررسي: يازده گروه هفت تايي موش هاي صحرايي نر سفيد (شش گروه سالم و پنج گروه ديابتي) استفاده شد. موش ها توسط دوز ۶۴ ميلي گرم بر كيلوگرم از استرپتوزوسين ديابتي شدند. دوزهاي ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم عصاره متانلي کاملا خشک شده براي يک روز و دوز ۴۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم براي ۱۲ روز به شکل داخل صفاقي ۲ به کار رفت. در انتها پانكراس، كبد، كليه و طحال، تحت مطالعات هيستوپاتولوژيك قرار گرفت. مطالعات آماري با روش ANOVA با Tukey Post hoc انجام شد.
نتايج: دوزهاي مختلف از عصاره متانلي گياه، به طور معني داري باعث پايين آوردن قند خون حيوانات ديابتي شد كه بيشترين اثر مربوط به دوز ۴۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم از عصاره بود (P<0.001). تجويز عصاره متانلي گياه S. mirzayanii، به مدت ۱۲ روز به حيوانات ديابتي شده اثر پايين آورندگي قند خون معني داري با دوز ۴۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم ايجاد نمود (P<0.001). از سوي ديگر مطالعات هيستوپاتولوژيك نشان داد كه عصاره باعث ترميم و پرخون شدن بافت پانكراس حيوانات ديابتي، شده و اين تغيير در رنگ آميزي لام هاي تهيه شده از بافت هاي پانكراس حيوانات به خوبي مشهود بود.
نتيجه گيري: عصاره S. mirzayanii باعث پايين آوردن قند خون حيوانات ديابتي شده شد و اثر آن در ترميم بافت آسيب ديده پانكراس انگيزه اي است كه اين گياه را جهت مطالعات تكميلي و ادامه تحقيقات در زمينه داروهاي ضدديابت با منشاي گياهي، نامزد مناسبي مي كند.