مقاله بررسي اثر ضد ويروسي عصاره آبي و الکلي گزنه دو پايه (.Urtica dioica L) در حذف عامل ويروسي ايجاد کننده موزائيک رز در محيط کشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ضد ويروسي عصاره آبي و الکلي گزنه دو پايه (.Urtica dioica L) در حذف عامل ويروسي ايجاد کننده موزائيک رز در محيط کشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبي و الکلي گزنه
مقاله موزائيک رز
مقاله کشت بافت
مقاله Dot-Blot ،Das-Elisa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده رو فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسي امير
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزنه دو پايه (Urtica dioica L.)، داراي خاصيت درماني در معالجه بيماريهاي مزمن انسان مي باشد. در اين پژوهش اثر ضد ويروسي عصاره هاي آبي و الکلي گزنه در مهار ويروسهاي بيماري زاي ايجاد کننده موزائيک گل رز در محيط کشت مورد بررسي قرار گرفت. تعداد ۵۳۰ نمونه از گونه هاي مختلف رز داراي علايم موزائيک و يا بدون علايم از مناطق محتلف تهران و حومه جمع آوري شد. نمونه ها توسط آزمونهاي سرولوژيک اليزاي مستقيم و غيرمستقيم براي عوامل ويروسي موزائيک آرابيس Arabis mosaic virus و لکه حلقوي نکروتيک درختان ميوه هسته دار ringspot Prunus necrotic virus مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد ۲۰ قلمه از نمونه هاي رز آلوده به هر دو ويروس به محيط کشت MS انتقال داده شدند. سه غلظت (۵٫۰، ۲ و ۵ ميلي گرم اسانس ۱٫۰ ميلي ليتر از محيط کشت) از عصاره هاي آبي و اتانولي تهيه شده از بافت خشک برگ و ريشه گياه گزنه به محيط هاي کشت حاوي قلمه هاي آلوده اضافه شد. قلمه هاي تيمار شده ۳۰ روز پس از تيمار از لحاظ غلظت آلودگيهاي ويروسي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج اين بررسي نشان داد كه عصاره آبي گزنه در مقايسه با عصاره الکلي از توان بيشتري در مهار عوامل ويروسي موزائيک رز برخوردار است. عصاره هاي آبي گزنه با غلظتهاي ۲ و ۵ و الکلي (اتانول) با غلظتهاي ۰٫۵mg/ml و ۲mg/ml موجب حذف به ترتيب ۹۰% آلودگي ويروس ArMV و ۴۲% آلودگي PNRSV از قلمه هاي رز مورد بررسي شدند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد عصاره هاي آبي و الکي گزنه داراي اثر منفي در تکثير عوامل ويروسي ايجاد کننده موزائيک در رز مي باشند و اين احتمال وجود دارد که بتوان جهت عاري سازي گونه هاي رز از آلودگيهاي ويروسي در محيط هاي کشت از آنها استفاده نمود.