مقاله بررسي اثر عصاره الکلي برگ Salvia staminea بر دژنراسيون موتونورون هاي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره الکلي برگ Salvia staminea بر دژنراسيون موتونورون هاي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مريم گلي
مقاله دژنراسيون
مقاله عصب سياتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قدمياري طوبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين اشکالاتي که در رابطه با ضايعات سيستم عصبي محيطي مطرح است، برگشت اين ضايعات به جسم سلولي نورون ‎هايي است که آکسون آن ‎ها تخريب شده است. اين اثرات به صورت رتروگرايد از محل ضايعه به جسم سلولي نورون ‎هاي آلفا رسيده و سبب دژنراسيون مرکزي در نخاع مي شود. مريم گلي داراي اثرات مفيدي بر روي دستگاه گوارش، سيستم قلبي عروقي و سيستم عصبي، اثرات آنتي اکسيداني، ضد التهابي، آنتي باکتريال، آنتي ويروس و ضد سرطاني است. امروزه در آزمايشات گوناگون اثرات آنتي اکسيداني مريم گلي روي مغز ثابت شده است. به منطور بررسي اثرات نوروپروتکتيو عصاره تام الکلي برگ مريم گلي (Salvia staminea) تحقيق زير انجام شد. در اين تحقيق از ۳۰ رت نر نژاد ويستار استفاده شد که در ۵ گروه کنترل، کمپرسيون، تيمار (عصاره الکلي برگ در ۳ دوز ۲۵ mg/kg و mg/kg 50 و mg/kg 75) با n=6 تقسيم شدند. در گروه هاي کمپرسيون و تيمار براي ايجاد ضايعه در نورون ‎هاي حرکتي آلفا، عصب سياتيک پاي راست رت از ناحيه بالاي ران به وسيله قيچي قفل دار تحت کمپرسيون قرار گرفت (در گروه کنترل فقط عضله شکافته شد و عصب آشکار شد ولي عصب تحت کمپرسيون قرار نگرفت). در گروه هاي تيمار، تزريق عصاره تام الکلي برگ با ۳ دوز مختلف (mg/kg 25 و ۵۰ و ۷۵ با تزريق ۴ بار درطول دوره) انجام شد. پس از ۲۸ روز رت‎ ها با روش پرفيوژن فيکس شده، برش هاي ۷ ميلي متري از نخاع به طور سريال تهيه و پس از طي مراحل بافتي با آبي تلوئيدين رنگ آميزي و شمارش نورون‎ هاي حرکتي شاخ قدامي نخاع به روش دانسيته تعداد انجام شد. مقايسه گروه کمپرسيون و تيمار با عصاره الکلي برگ (دوز mg/kg 75) اختلاف معني داري را بين دانسيته نوروني اين گروه با گروه کمپرسيون (P<0.05) نشان داد. نتايج موجود حاکي بر اين است که عصاره تام الکلي برگ (دوز mg/kg 75)، داراي اثرات نوروپروتکتيو بر روي نورون‎ هاي شاخ قدامي نخاع پس از ايجاد ضايعه مي باشد.