مقاله بررسي اثر عصاره برگي دو گونه اکاليپتوس Eucalyptus st.johani و E. regnans بر روي جوانه زني دو گونه Agropyron elongatum و Agropyron intermedium که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عصاره برگي دو گونه اکاليپتوس Eucalyptus st.johani و E. regnans بر روي جوانه زني دو گونه Agropyron elongatum و Agropyron intermedium
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدارندگي
مقاله عصاره آبي
مقاله Eucalyptus؛ Agropyron

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: افديده فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هدي
جناب آقای / سرکار خانم: مراقبي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي اثر بازدارندگي دو گونه اکاليپتوس بر جوانه زني دو گونه آگروپيرون در آزمايشگاه بررسي شد. بذر دو گونه مرتعي Agropyron elongatum و Agropyron intermedium تهيه و در ژرميناتور تحت آزمايش قرار گرفت. عصاره هاي آبي حاصل از برگ تر و خشک Eucalyptus st.johanii  و E.regnans در غلظت هاي مختلف تهيه شد. آزمايش به روش طرح کاملا تصادفي در ۳ تکرار مورد بررسي قرار گرفت. بررسي ها نشان داد که عصاره هاي برگ E.regnans داراي بازدارندگي بيش تري بوده و گونه A. intermedium حساس تر مي باشد. بيش ترين ميزان بازدارندگي مربوط به عصاره برگ تر در غلظت در روز ۷ در گونهE.regnans  مشاهده شد.