مقاله بررسي اثر عمليات حرارتي محلول سازي بر ريزساختار و خواص سايشي آلياژ آلومينيم ۳۳۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عمليات حرارتي محلول سازي بر ريزساختار و خواص سايشي آلياژ آلومينيم ۳۳۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژ آلومينيم ۳۳۲
مقاله محلول سازي
مقاله سايش
مقاله تركيبات بين فلزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: راثي زاده غني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي منفردراد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي آبادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، تاثير عمليات حرارتي T6 بر ريزساختار و خواص سايشي آلياژ ۳۳۲ حاوي ۱٫۲ درصد آهن بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه انجام عمليات حرارتي فوق روي نمونه ها علاوه بر تغيير مورفولوژي تيغه هاي فاز سيليسيم يوتكتيك از حالت سوزني به كروي و حذف نقاط تمركز تنش، سبب انحلال و خرد شدن تركيبات غني از آهن مخرب و سوزني شكل b-Al5FeSi مي شود. ميزان كاهش طول اين فاز نا مطلوب با افزايش درجه حرارت و زمان عمليات محلول سازي افزايش مي يابد، به طوري كه پس از ۱۴ ساعت عمليات محلول سازي در دماي ۵۲۰ درجه سانتي گراد، طول متوسط تيغه هاي β حدود ۷۰ درصد كاهش يافته و كرويت آنها افزايش مي يابد. نتايج آزمايش سايش، نشان دهنده افزايش مقاومت به سايش در نمونه هاي عمليات حرارتي شده تا حدود ۴۰ درصد است.