مقاله بررسي اثر عوامل واكنش بر پليمرشدن در محلول وينيل استات و وزن مولكولي پلي (وينيل الكل) با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر عوامل واكنش بر پليمرشدن در محلول وينيل استات و وزن مولكولي پلي (وينيل الكل) با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي (وينيل استات)
مقاله پلي (وينيل الكل)
مقاله وزن مولكولي
مقاله شاخه اي شدن
مقاله طراحي آزمايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوارچيان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ابتدا پلي (وينيل استات) به روش پليمر شدن در محلول سنتز شده و سپس با الكل كافت قليايي آن، پلي (وينيل الكل) توليد شده است. هدف كار، بررسي اثر عوامل واكنش طي پليمرشدن وينيل استات، روي درصد تبديل اين مونومر، درصد شاخه اي شدن گروه استيل در پلي (وينيل استات) و وزن مولكولي عددي پلي (وينيل الكل) با استفاده از روش طراحي آزمايش و به كارگيري روش تاگوچي بوده است. عوامل واكنش در نظر گرفته شده شامل زمان پليمرشدن، نسبت مولي آغازگر به مونومر و نسبت حجمي مونومر به حلال در پليمرشدن وينيل استات است. تحليل واريانس نتايج بيانگر اهميت زياد تمام اين عوامل بر درصد تبديل وينيل استات و مقدار شاخه اي شدن گروه استيل در پلي (وينيل استات) است. نسبت حجمي مونومر به حلال تنها عامل موثر بر وزن مولكولي عددي پلي (وينيل الكل) است كه بيشترين اثر را بر تمام پاسخ هاي در نظر گرفته شده دارد. با افزايش اين نسبت، درصد تبديل وينيل استات، مقدار شاخه اي شدن گروه استيل در پلي (وينيل استات) و وزن مولكولي پلي (وينيل الكل) افزايش مي يابد.