مقاله بررسي اثر غلظت فسفات بر روي توليد لوواستاتين توسط آسپرژيلوس ترئوس در محيط کشت ناپيوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر غلظت فسفات بر روي توليد لوواستاتين توسط آسپرژيلوس ترئوس در محيط کشت ناپيوسته
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوواستاتين
مقاله فسفات
مقاله آسپرژيلوس ترئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زادمهر آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: عطار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لوواستاتين يکي از داروهاي خانواده استاتين ها است که در کاهش کلسترول خون نقش بسزايي دارد و توسط قارچ آسپرژيلوس ترئوس طي فرآيند تخمير توليد مي شود. هدف اين پژوهش بررسي اثر غلظت فسفات بر روي توليد لوواستاتين در يک محيط کشت ناپيوسته است.
روش بررسي: در اين پروﮊه به صورت آزمايشگاهي در غلظت هاي مختلف فسفات ( ۰٫۲- ۳ گرم بر ليتر) با ثابت نگه داشتن بقيه پارامترهاي محيط كشت، لوواستاتين توليد شده و غلظت هاي لوواستاتين و بيومس توليدي اندازه گيري شده است.
يافته ها: بيشترين ميزان توليد بيومس ۱٫۳۲ گرم بر ليتر مي باشد که در غلظت فسفات ۰٫۳ گرم بر ليتر به دست آمده است. در غلظت ۰٫۳ گرم بر ليتر فسفات مقدار ۱۱٫۲۵ ميلي گرم لوواستاتين توليد شد. استخراج لواستاتين توسط حلال اتيل استات در شرايط بهينه انجام شد.
نتيجه گيري: بهترين غلظت منبع فسفات براي استفاده در محيط کشت براي توليد لوواستاتين از آسپرژيلوس ترئوس، ۰٫۳ گرم بر ليتر مي باشد. با افزايش غلظت لوواستاتين در محيط کشت منبع فسفات به عنوان بازدارنده در محيط عمل مي کند.