مقاله بررسي اثر غلظت پليمر بر رهايش داروي داکسي سايکلين هيکليت از سامانه تشکيل شونده در محل بر پايه پلي (لاکتيد-کو-گليکوليد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۹۶ تا ۵۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر غلظت پليمر بر رهايش داروي داکسي سايکلين هيکليت از سامانه تشکيل شونده در محل بر پايه پلي (لاکتيد-کو-گليکوليد)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهايش دارو
مقاله داکسي سايکلين هيکليت
مقاله تشکيل شونده در محل
مقاله پلي (لاکتيد-کو-گليکوليد)
مقاله غلظت پليمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ زاد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موبدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: برزين جلال
جناب آقای / سرکار خانم: پورخليل علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، روند رهايش داروي داکسي سايکلين هيکليت از سامانه هاي دارورساني تشکيل شونده در محل با استفاده از پلي(لاکتيد-کو-گليکوليد) با نسبت مونومري ۵۰:۵۰ در حلال N- متيل -۲- پيروليدون در غلظت هاي مختلف بررسي شده است. اين سامانه ها براي درمان موضعي بيماري هاي پريودنتال مفيد هستند. براي تعيين غلظت دارو در محيط رهايش از روش طيف سنجي فرابنفش استفاده شد. هم چنين، روشي براي پايدارسازي دارو در محيط رهايش نيز ارايه شده است. ساختار غشاهاي ساخته شده، به کمک آزمون ميکروسکوپي الکتروني براي بررسي ساختارهاي سطحي و عمقي و زمينه هاي پليمري توضيح داده شده است. با افزايش غلظت پليمر، تخلخل سطح کاهش يافته، ساختار غشايي متراکم تر شده، رهايش ناگهاني کاهش و زمان رهايش کلي افزايش يافته است.