مقاله بررسي اثر فاصله ايستگاه هاي GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهاي مکانيکي يک گسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر فاصله ايستگاه هاي GPS از خط گسل در دقت برآورد پارامترهاي مکانيکي يک گسل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاصله از خط گسل
مقاله مدل گسل
مقاله شبکه آشکارسازي GPS
مقاله بهينه سازي
مقاله دقت پارامترهاي مدل گسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي دهكردي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جمور يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يک شبکه GPS براي مطالعه پارامترهاي مکانيکي گسل طراحي مي شود. الگوي كشسان مورد استفاده، تابعي از پارامترهاي مکانيکي گسل واقع در يک محيط كشسان و همگن است. پارامترهاي مورد نظر عمق قفل شدگي و سرعت لغزش گسل است. با ذکر چند نمونه عددي، اثر فاصله ايستگاه هاي شبکه از خط گسل بر دقت برآورد پارامترهاي فوق بررسي شده است. نتايج نمونه عددي نشان مي دهد که فقط با تغيير محل ايستگاه ها در يک شبکه فرضي، دقت تعيين عمق قفل شدگي و سرعت لغزش گسل به ترتيب از sv=±۱۶٫۱mm/yr, sH=±۸٫۱km به مقدار sv=±۱٫۲mm/yr, sH=±۱٫۳km بهبود مي يابد.