مقاله بررسي اثر كاربرد همزمان اسيد بوريك، پراكسيد هيدروژن و تيامين با ايندول بوتيريك اسيد بر ريشه زايي قلمه هاي زيتون “رقم رشيد” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر كاربرد همزمان اسيد بوريك، پراكسيد هيدروژن و تيامين با ايندول بوتيريك اسيد بر ريشه زايي قلمه هاي زيتون “رقم رشيد”
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي ريشه زايي
مقاله زيتون IBA،H2O2 ,H3BO3
مقاله ويتامين ب ۱٫

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي كاربرد همزمان پراكسيد هيدروژن (H2O2) ، اسيد بوريك (H3BO3)و تيامين (ويتامين ب ۱) در افزايندگي و يا كاهندگي تاثير ايندول بوتيريك اسيد (IBA) در ريشه زايي قلمه هاي زيتون “رقم رشيد” در پاييز ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ انجام پذيرفت. در اين بررسي از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با ۳ تكرار و ۵ قلمه در هر تكرار استفاده گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه افزودن هر كدام از اين تركيبات مجزا و يا با يكديگر به IBA موجب افزايش شاخص هاي ريشه زايي مانند درصد ريشه دهي قلمه ها، تعداد و ميانگين طول ريشه ها گرديدند. افزودن تيامين، اسيد بوريك و پراكسيد هيدروژن به IBA به ترتيب موجب افزايش ريشه دهي قلمه ها به ميزان ۶ ، ۱۶ و ۲۰ درصد شده اند. افزودن دو به دو آنها به IBA نيز ريشه دهي قلمه ها را افزايش داده است. كاربرد توام اين مواد نسبت به IBA تنها، ريشه زايي قلمه ها را تا دو برابر افزايش داد. همچنين نتايج حاكي از آنست كه كاربرد مواد شيميايي مذكور، شاخص هاي ريشه زايي قلمه ها را در پاييز نسبت به بهار بيشتر افزايش داده است.