مقاله بررسي اثر كاهش رطوبت بذر بر ويژگي هاي جوانه زني بلند مازو (.Quercus castaneifolia C.A.Meyer) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر كاهش رطوبت بذر بر ويژگي هاي جوانه زني بلند مازو (.Quercus castaneifolia C.A.Meyer)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلند مازو(Quercus castaneifolia)
مقاله درصد جوانه زني
مقاله رطوبت بذر
مقاله کم بودن عمر بذر
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله شاخص بنيه بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر كاهش رطوبت بذر بر ويژگي هاي جوانه زني بلند مازو(Quercus castaneifolia) ، در اواسط دي ماه سال ۱۳۸۵ مقداري بذور بلند مازو با رطوبت نسبي ۴۲ درصد از چند درخت نخبه مادري در پارك جنگلي نور جمع آوري شد. نمونه هايي از بذرهاي سالم و يكسان پس از قرار گرفتن به مدت ۱، ۲، ۴ و ۸ شبانه روز در ژرميناتور (دماي ۳۰oC)، رطوبت نسبي شان به ترتيب به ۳۶، ۲۳، ۱۴ و ۹ درصد کاهش يافت و آنگاه نمونه ها در تكرارهاي ۵۰ تايي (در ظروف پلاستيكي داراي ماسه سترون) به مدت ۴ هفته  در فضاي آزمايشگاه (۲۲-۲۵oc) قرار داده شد. نتايج نشان داد كه با كاهش رطوبت بذر ميزان جوانه زني كاهش يافت (p<0.05). بيشترين ميزان جوانه رني (۹۵٫۳ و ۸۷٫۳ درصد) به ترتيب در رطوبت اوليه (۴۲ درصد) و رطوبت ۳۶ درصد رخ داد. در رطوبت ۲۳ درصد ميزان جوانه زني از افت شديدي برخوردار شد (۸ درصد) و در رطوبت ۱۴ و ۹ درصد هيچ بذري جوانه نزد. کاهش رطوبت بذر، ظرفيت جوانه زني، انرژي جوانه زني، ميانگين جوانه زني روزانه، بيشينه ميانگين جوانه زني روزانه، سرعت جوانه زني، ارزش جوانه زني و شاخص بنيه بذر را نيز كاهش داد. نتايج اين پژوهش آشكار كرد كه در اثر كاهش رطوبت بذر، بيشتر ويژگي هاي جوانه زني بذر بلندمازو دچار آسيب معني دار شدند و در رطوبت كمتر از ۱۴ درصد قدرت جوانه زني به کلي متوقف شد. اين رفتار ذخيره اي كه ناشي از كاهش سريع رطوبت بذر بلند مازو و مويد کم عمر بودن (Recalcitrant) بودن بذر آن مي باشد گوياي اين حقيقت است كه پيش از اينكه رطوبت اوليه بذر كاهش جدي يابد بايستي هر چه زودتر نسبت به كاشت آن اقدام شود، يا اينكه تا پيش از نخستين فصل كاشت، بذرها در انبارهاي خنك و مرطوب مناطق جنگلي كوهستاني و يا در محيط سردخانه نگهداري شوند تا قدرت جوانه زني شان به ميزان قابل ملاحظه اي حفظ شود.