مقاله بررسي اثر لزجت سيال روي برخي از خواص جريان گذرنده از ميان رديف پره هاي توربين هاي گازي در حالت دوبعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر لزجت سيال روي برخي از خواص جريان گذرنده از ميان رديف پره هاي توربين هاي گازي در حالت دوبعدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لزجت
مقاله توربين گاز
مقاله لايه مرزي
مقاله برنامه كامپيوتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدداريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير لزجت روي خواص جريان سيال عبوري از ميان پره هاي توربين گازي در حالت دو بعدي و براي يك نمونه پره منتخب مورد بررسي قرار گرفته است. سيال مورد نظر هوا مي باشد كه بصورت گاز كامل فرض شده و اثرات لايه مرزي ناشي از چسبندگي روي خواص جريان سيال مدنظر قرار گرفته است.
اين آناليز با استفاده از نرم افزاري كامپيوتري كه به همين منظور تهيه شده، انجام مي پذيرد. اين نرم افزار شامل دو مرحله محاسباتي غيرلزج و لزج مي باشد كه ابتدا محاسبات بخش غيرلزج انجام مي گيرد و سپس نتايج حاصل از آن براي حالت لزج مورد استفاده قرار مي گيرد. نتايج مربوط به حالتهاي غيرلزج و لزج به صورت مجزا توسط خروجي كامپيوتر، استخراج شده و اثرات چسبندگي روي خواص مورد نظر بدو صورت جدول و نمودار ارايه شده است. خواص بررسي شده در اين مقاله عبارتند از: عدد ماخ، فشار و دما.