مقاله بررسي اثر ليزر کم توان در درمان استئوآرتريت زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ليزر کم توان در درمان استئوآرتريت زانو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتريت زانو
مقاله ليزر کم توان
مقاله فيزيوتراپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي سيدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استئوآرتريت شايع ترين بيماري مفصلي در بين تمام مفاصل مي باشد. درمان اين بيماري عمدتا شامل درمان هاي دارویي هم چون داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي و درمان هاي فيزيوتراپي مي باشد که به علت عوارض جانبي اين داروها روي مجاري گوارشي، روش هاي درماني فيزيوتراپي اهميت ويژه اي يافته اند. از جمله مداليته هاي مورد استفاده در درمان فيزيوتراپي اين بيماران که کاربرد آن در سال هاي اخير بيش تر هم شده است ليزر کم توان مي باشد. اما در ارتباط با تاثيرات درماني ليزر بر روي استئوآرتريت زانو نتايج ضد و نقيضي به چشم مي خورد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر ليزر کم توان در درمان عوارض استئوآرتريت زانو انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تک سويه کور بوده است. جامعه مورد مطالعه ۳۶ بيمار مبتلا به استئوآرتريت يک طرفه زانو بودند که در دامنه سني ۴۵-۷۵ سال قرار داشتند. اين بيماران به صورت تصادفي در يکي از دو گروه درمان با ليزر فعال به همراه درمان استاندارد و ليزر غيرفعال به همراه درمان استاندارد قرار گرفتند. ليزر به کار رفته از نوع Ga-Al-As با قدرت خروجي ۳۰ ميلي وات و طول موج ۸۳۰ نانومتر و درمان استاندارد شامل اولتراسوند، تحريکات الکتريکي ضد درد، امواج مادون و تمرين بالا آوردن اندام تحتاني با زانوي صاف در وضعيت طاق باز بود. سپس همه بيماران به مدت ده جلسه و پنج روز در هفته و در طول دو هفته تحت درمان قرار گرفتند. مدت زمان سفتي صبحگاهي و ميزان درد در حالت استراحت و دامنه حرکتي فعال خم شدن زانو و نيز کيفيت زندگي بيماران توسط شاخص WOMAC قبل از پس مداخله بررسي شد.
يافته ها: در شاخص هاي مورد بررسي در هر يک از دو گروه ليزر فعال و ليزر غيرفعال قبل و پس از مداخله تفاوت معني داري مشاهده گرديد(P<0.05) . اما مقايسه شاخص هاي مورد بررسي بين دو گروه هيچ اختلاف معني داري را نشان نمي دهد.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان مي دهد که ليزر کم توان کارايي لازم را جهت کاهش علایم استئوآرتريت زانو ندارد.