مقاله بررسي اثر لکه پذيري پوشش پلي يورتان نوشتار ناپذير در برابر شرايط جوي شتاب يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر لکه پذيري پوشش پلي يورتان نوشتار ناپذير در برابر شرايط جوي شتاب يافته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي يورتان
مقاله افزودني سيليکوني
مقاله آب گريز
مقاله انرژي سطحي
مقاله پوشش نوشتار ناپذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدربيع علي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعابديني سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، تهيه نوعي پوشش نوشتارناپذير دایمي بر پايه رزين پلي يورتان با استفاده از افزودني سيليکوني بررسي شده است. از روش هاي مختلفي مانند اندازه گيري انرژي سطحي و EDX به منظور شناسايي و بررسي ويژگي هاي سطح نمونه هاي تهيه شده استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد، با وارد کردن افزودني سيليکوني به پوشش، انرژي سطحي آن بر اساس روش Wu کاهش مي يابد و از ۴۵٫۱۳ mJ/m2 در فيلم پلي يورتان بدون افزودني به ۲۵٫۲۵mJ/m2 در فيلم شامل ۵ درصد مولي افزودني سيليکوني مي رسد و با جاي گزيني بيشتر افزودني تقريبا ثابت مي ماند. با استفاده از روش EDX مشخص شده است، در نمونه هاي حاوي بيش از ۵% مولي افزودني به علت سير شدن سطح فيلم پلي يورتان از افزودني سيليکوني، انرژي سطحي تقريبا ثابت مي ماند. نتايج آزمون پيرسازي در شرايط جوي شتاب يافته نمونه ها نشان مي دهد، وجود افزودني سيليکوني تا غلظت ۵% مولي در چرخه هاي اوليه فرسايش موجب بهبود عملکرد فيلم پوشش در برابر دست نوشته مي شود، ولي با افزايش تعداد چرخه هاي پيرسازي و هم چنين غلظت بيشتر افزودني سيليکوني، سرعت تخريب آن بيشتر مي شود. نتايج نشان مي دهد، بهترين خواص نوشتارناپذيري همراه با دوام مناسب در شرايط محيطي شتاب يافته در غلظت ۵% مولي افزودني به دست مي آيد.