مقاله بررسي اثر متقابل روي و منگنز بر عملكرد برخي از شاخص هاي فتوسنتز و رشد در گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum. Mill cv. Urbana Early 111) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر متقابل روي و منگنز بر عملكرد برخي از شاخص هاي فتوسنتز و رشد در گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum. Mill cv. Urbana Early 111)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سميت
مقاله رنگيزه هاي برگي
مقاله رشد
مقاله روي
مقاله گوجه فرنگي
مقاله منگنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر متقابل روي (۰, ۲۰, ۳۰, ۶۰mMZnSo47H2O) و منگنز (۰, ۱۰, ۲۰, ۳۰mMMnSo4H2O) بر برخي از شاخص هاي فتوسنتز و رشد گياه گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum. Mill cv. Urbana Early 111 طي مدت ۴۲ روز از دوره رشد رويشي گياه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که گياه گوجه فرنگي در برابر تنش روي و منگنز داراي مقاومت کمي است. علايم سميت روي و منگنز بعد از تيمار به صورت برآمدگي سطح پارانشيمي و تجمع رنگيزه هاي برگي مشاهده شد. تحت تنش روي و منگنز شاخص هاي فتوسنتزي و رشد شامل مقدار پروتئين ريشه و برگ، مقدار قندهاي محلول و نامحلول ريشه، محتوي کلروفيل هاي a و b، سرعت رشد نسبي، سطح ويژه برگ و نسبت سطح برگ کاهش پيدا کردند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که کاربرد روي و منگنز در غلظت هاي بالا، در گياه سميت ايجاد مي كند.