مقاله بررسي اثر محتواي رطوبتي بر شاخص هاي فيزيکوشيميايي دو رقم عدس کشت شده در ايران (Lens culinaris Medik) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر محتواي رطوبتي بر شاخص هاي فيزيکوشيميايي دو رقم عدس کشت شده در ايران (Lens culinaris Medik)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات فيزيکي
مقاله خصوصيات تغذيه اي
مقاله ترکيب شيميايي
مقاله عدس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غريب زاهدي سيدمحمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري گراوند امين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، ويژگي هاي فيزيکي و تغذيه اي دو رقم عدس (قرمز و سبز) کشت شده در ايران تعيين شد. شاخص هاي فيزيکي از قبيل ابعاد محوري، قطر متوسط هندسي و حسابي، کرويت، مساحت رويه، دانسيته توده، دانسيته حقيقي، تخلخل، زاويه انبوهش و ضرايب اصطکاک ايستايي بر سطوح مختلف در محدوده رطوبتي ۹٫۵ – %۲۱٫۱ (بر پايه تر) براي هر دو رقم ارزيابي شد. همچنين، شاخص هاي تغذيه اي شامل ميزان خاکستر، پروتئين خام، روغن، نشاسته و بعضي از مواد معدني مانند پتاسيم، فسفر، کلسيم، منيزيم، سديم، منگنز، آهن، روي و مس مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه حاضر نشان مي دهد که دو رقم مورد بررسي در بسياري از شاخص هاي اندازه گيري شده، تفاوت معني داري دارند. اين اختلاف را مي توان به تفاوت در نوع رقم، شرايط محيطي و رشد نسبت داد. از اين رو، تعيين ويژگي هاي فيزيکي و تغذيه اي عدس در طراحي بسياري از ماشين ها و دستگاه هاي فرآوري آن ضرورت دارد.